Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Binance Options

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Mga Option
Binance Options
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT

Isang Pangkalahatang-ideya tungkol sa Mga Option Contract

2021-10-19 07:18
Video na Tutorial

Ano ang Option?

Ang option ay isang instrumentong pampinansyal na nagbibigay-daan sa mga trader na bilhin o ibenta ang pinagbabatayang asset sa isang paunang tinukoy na presyo, bago ang o sa isang partikular na petsa. Ang mga option ay puwedeng batay sa isang malawak na hanay ng mga pinagbabatayang asset, kabilang ang mga stock, commodity, index, currency, cryptocurrency, o kahit nga isa pang derivative na produkto. Ang layunin ng options trading ay ang bawasan ang mga panganib sa mga kasalukuyang posisyon o para sa ispekulasyon.

Mga Uri ng Mga Option

May dalawang uri ng mga options: ang mga call option at mga put option. Ang mga call option ay nagpapahintulot sa mga trader na bilhin ang pinagbabatayang asset, habang ang mga put option ay nagpapahintulot sa may-ari ng kontrata na ibenta ang pinagbabatayang asset. Bibili ang isang trader ng call option sa pag-asang tataas ang value nito sa hinaharap. Sa kabaligtaran, bibili ang isang trader ng put option sa pag-asang bababa ang presyo ng pinagbabatayang asset sa hinaharap.
Ang mga option ay puwede pang ikategorya sa American-style at European-style na mga option batay sa mga petsa kung kailan puwedeng i-exercise ang mga option. Nagbibigay-daan ang mga American-style option sa mga trader na i-exercise ang mga karapatan anumang oras bago ang at sa mismong petsa ng pag-expire ng mga option, habang ang mga European-style option ay puwede lang i-exercise sa petsa ng pag-expire.

Mga Detalye ng Options Contract

Pinagbabatayang AssetAng security kung saan nakabatay ang isang option contract
Laki ng KontrataAng laki ng options contract ay tumutukoy sa halaga ng pinagbabatayang asset
Strike PriceKilala rin bilang ang exercise price. Ito ang presyo kung saan mabibili o maibebenta ng trader ang pinagbabatayang asset kapag na-exercise ang mga option
PremiumAng presyo kung saan makukuha ng mga trader ang mga option
Petsa ng Pag-expireAng huling araw na may bisa ang mga option, na nangangahulugang puwedeng i-exercise ng mga trader ang mga option bago o sa mismong araw na iyon
Estilo ng Pag-exerciseAng mga petsa kung kailan puwedeng i-exercise ang option, alinman sa American option o European option
Kung gusto mong magbasa pa tungkol sa mga option, basahin ang Ano ang Mga Options Contract? .