Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
Mga Loan sa Crypto
Gift Card
Binance Pay
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Manual ng User para sa Mga Pautang sa Crypto ng Binance

2021-07-01 01:27
Video na tutorial

Paano humiram ng pautang?

1. I-click ang [Pananalapi] - [Mga Pautang sa Crypto]. Para simulan ang paghiram:
  • Piliin ang asset na gusto mong hiramin at ilagay ang halagang hihiramin.
  • Piliin ang collateral na asset at ilagay ang halaga ng collateral.
  • Pumili ng tagal ng pautang.
  • Pagkatapos kumpirmahin ang hihiraming halaga, collateral, interes, pagbabayad, at higit pa, i-click ang [Simulan ang Paghiram Ngayon].
2. Basahin ang mga detalye ng pautang sa pop-up ng Kumpirmasyon ng Order. Basahing mabuti at sang-ayunan ang Kasunduan sa Serbisyo ng Mga Pautang sa Binance at i-click ang [Kumpirmahin].

Paano i-adjust ang Loan-To-Value (LTV) ratio?

1. I-click ang [Mga Kasalukuyang Order] - [I-adjust ang LTV].
2. Puwede mong galawin ang bar ng LTV para i-adjust ang LTV ratio, o manu-manong idagdag/alisin ang halaga ng collateral.
3. I-click ang [Idagdag ang Collateral] o [Alisin ang Collateral] para kumpirmahin ang pag-adjust sa LTV.

Paano magbayad ng pautang?

1. I-click ang [Mga Kasalukuyang Order] - [Magbayad].
2. Puwede kang maglagay ng [Halaga ng Pagbabayad] nang direkta, o pumili ng ratio ng pagbabayad.
3. Basahin ang mga detalye at i-click ang [Kumpirmahin ang pagbabayad].
4. Makakakita ka ng mensahe ng kumpirmasyon kapag naproseso na ang pagbabayad.

Paano magbayad ng pautang kasama ang collateral?

1. I-click ang [Magbayad] sa page ng Mga Order ng Pautang.
2. Ilagay ang halagang babayaran at piliin ang [Bayaran Kasama ang Collateral]. Tingnan ang “nabayarang interes,” “nabayarang prinsipal,” “kabuuang pagbabayad,” “LTV pagkatapos magbayad,” at “halaga ng ibinalik na collateral.” I-click ang [Kumpirmahin ang pagbabayad].

Paano mag-renew ng order ng pautang?

Puwede kang mag-renew ng mga order ng pautang sa loob ng 24 na oras bago mag-expire ang order ng pautang. Bago i-renew ang order ng pautang, dapat mo munang bayaran ang interes sa orihinal na order.
1. Sa tab na [Mga Kasalukuyang Order], piliin ang order na kailangang i-renew at i-click ang [I-renew].
2. Basahin at kumpirmahin ang mga tuntunin at kondisyon, pagkatapos ay i-click ang [Magbayad at Mag-renew] para i-renew ang order ng pautang.

Paano tingnan ang aking mga order at kasaysayan ng pautang?

I-click ang [Mga Order] - [Kasaysayan ng Pautang]. Matitingnan mo rito ang iyong:
  • Mga Order ng Pautang
  • Kasaysayan ng Pagbabayad
  • Kasaysayan ng Pag-adjust sa LTV
  • Kasaysayan ng Liquidation
  • Kasaysayan ng Pautang

Paano gamitin ang function na Auto Top-up?

Nakakatulong sa iyo ang function na Auto Top-up na mas mahusay na mapamahalaan ang iyong mga posisyon sa pautang sa pamamagitan ng awtomatikong paglilipat ng mga katumbas na collateral na asset sa mga order ng pautang mula sa iyong Spot Wallet para mapanatili ang inisyal na LTV ratio sa panahon ng margin call. 
Para i-enable ang Auto Top-up, pumunta sa tab na [Pangkalahatang-ideya ng Asset] at i-toggle ang button na [Auto Top-Up] sa kanang sulok sa itaas.

Magkano ang bayad sa liquidation at presyo ng liquidation?

Sisingilin ka ng 2% bayad sa liquidation batay sa hiniram mong halaga kung magkakaroon ng liquidation. Direkta itong kakaltasin sa iyong collateral alinsunod sa market price.
Ili-liquidate ang mga order na may LTV ratio na 83%. Tandaan na sanggunian lang ang presyo ng liquidation na nasa page ng order. Ang aktwal na presyo ng liquidation ay maaapektuhan ng mga pagbabago-bago sa merkado at iba pang salik. Nakadepende ang pinal na presyo ng liquidation sa aktwal na presyong sisingilin ng platform. Tandaan na ang mga pagkakaiba sa presyo ay puwedeng magdulot ng mga pagkalugi ng asset kapag naganap ang liquidation. Ibig sabihin, subaybayan ang LTV ratio para maiwasang ma-liquidate.