Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Pananalapi
Mga Loan sa Crypto

Ano ang Binance Loans at Mga Madalas Itanong

Binance
2021-06-29 02:05
Video na tutorial
Nagbibigay ang Binance Loans ng malawak na hanay ng mga opsyon para sa mga sinusuportahang crypto asset, rate ng interes, collateral asset, at maximum na limitasyon sa mauutang batay sa mga kondisyon ng merkado at pamamahala sa internal na panganib.
Mga Madalas na Itanong

1. Sino ang puwedeng manghiram sa Binance Loans?

Hangga't ikaw ay isang rehistradong user ng Binance, puwede kang humiram sa Binance Loans.

2. Anong crypto ang puwede kong hiramin sa Binance Loans?

Sinusuportahan ng Binance Loans ang paghiram ng ilang crypto, kabilang ang BTC, ETH, BNB, BUSD, at USDT. Puwede mong tingnan ang page ng Data ng Pautang para sa higit pang impormasyon.

3. Anong crypto ang puwede kong magamit bilang collateral?

Sinusuportahan ng Binance Loans ang ilang crypto bilang collateral, kabilang ang BTC, ETH, BNB, at BUSD. Puwede mong tingnan ang page ng Data ng Pautang para sa higit pang impormasyon.

4. Gaano katagal ang mga Pautang?

Available ang mga tagal ng pautang na 7, 14, 30, 90, at 180 araw. Puwede kang magbayad nang maaga anumang oras at kakalkulahin ang interes batay sa mga oras ng paghiram.

5. Paano kinakalkula ang interes?

Kinakalkula ang interes kada oras, at kinakalkula bilang isang oras ang isang hindi kumpletong oras. Ang rate ng interes ay tinutukoy ng oras kung kailan ka umutang.

6. Paano ko mababayaran ang interes at prinsipal na halaga?

Kailangan mong bayaran ang mga ito nang manu-mano sa page ng Order. Dapat munang bayaran ang interes bago ang prinsipal.

7. Puwede ba akong magbayad nang buo bago ang takdang petsa?

Oo. Walang multa sa interes para sa maagang pagbabayad. Kapag naibalik ang prinsipal, kakalkulahin ang interes ayon sa mga aktwal na oras ng paghiram.

8. Ano ang LTV?

Ang LTV ay ang value ng iyong pautang sa value ng iyong collateral. Ang presyong ginagamit dito ay ang Index Price. Ang iba't ibang collateral coin ay may iba't ibang inisyal na LTV, ibig sabihin, kung gagamit ka ng ibang coin bilang collateral sa parehong value, iba rin ang magiging value ng pautang mo.

9. Ano ang mangyayari kung masyadong mataas ang aking LTV?

Kung mas mataas ang iyong LTV kaysa sa LTV ng margin call, sasabihan ka naming magdagdag pa ng collateral o bayaran ang iyong pautang. Kung mas mataas ang iyong LTV kaysa sa LTV ng liquidation, ili-liquidate namin ang iyong collateral para bayaran ang iyong pautang.

10. Paano ko maisasaayos ang aking collateral?

Puwede mong isaayos ang iyong collateral sa page ng Order. Puwede kang magdagdag pa ng collateral anumang oras, at kung mas mababa ang iyong LTV kaysa sa inisyal na LTV, puwede mo ring alisin ang ilan sa iyong collateral.

11. Ano ang mangyayari kung overdue na ang mga pautang ko?

Nagbibigay kami ng tagal ng overdue na 72 oras (para sa tagal ng pautang na 7 at 14 na araw) o 168 oras (para sa tagal ng pautang na 30, 90, at 180 araw), kung saan sa panahong ito ay sisingilin ka ng 3 beses ng oras-oras na interes. Kung hindi ka magbabayad pagkatapos ng tagal ng overdue, ili-liquidate namin ang iyong collateral para mabayaran ang iyong utang.

12. Puwede ko bang gamitin ang hiniram kong crypto para mag-trade sa Margin at Futures? Puwede ko bang i-withdraw ang mga ito?

Oo, puwede kang mag-trade sa Binance gamit ang inutang mo hangga't natutugunan mo ang kwalipikasyon sa paggamit sa mga serbisyo. Oo, puwede mo ring i-withdraw ang mga ito.
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Gamitin ang Binance Loans