Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Loan sa Crypto

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
Mga Loan sa Crypto
Gift Card
Binance Pay
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Ano ang Binance Crypto Loans at Mga Madalas Itanong

2021-06-29 02:05
Nag-aalok ang Binance Crypto Loans ng iba't ibang crypto asset na puwedeng utangin at gawing collateral sa mga kumpetitibong rate ng interes. Basahing mabuti at sang-ayunan ang Kasunduan sa Serbisyo ng Binance Crypto Loans bago gamitin ang Binance Crypto Loans.
Video na tutorial

Mga Madalas na Itanong

1. Anong crypto ang puwede kong hiramin sa Binance Crypto Loans?

Nag-aalok ang Binance Crypto Loans ng iba't ibang crypto bilang mga asset na puwedeng utangin at gawing collateral, kabilang ang BUSD, USDT, BTC, at ETH. Tingnan ang page na Data ng Pautang para sa higit pang impormasyon.

2. Gaano Katagal ang Mga Pautang?

Available ang mga tagal ng pautang na 7, 14, 30, 90, at 180 araw. Puwede kang magbayad nang maaga anumang oras at kakalkulahin ang interes batay sa mga oras ng paghiram. Walang multa para sa maagang pagbabayad.

3. Paano kinakalkula ang interes?

Kinakalkula ang interes kada oras, kung saan kinakalkula bilang isang oras ang isang hindi kumpletong oras. Magsisimulang maipon ang rate ng interes sa oras ng paghiram.

4. Ano ang LTV?

Ang ibig sabihin ng LTV ay Loan-to-Value. Ito ang kabuuang value ng iyong pautang kasama ang interes, kung mayroon man, sa value ng collateral mo. Ang value ay tinutukoy ng index price
LTV = Loan Value / Collateral Value

5. Ano ang mangyayari kung overdue na ang bayad sa utang ko?

Nagbibigay kami ng tagal ng overdue na 72 oras (para sa tagal ng pautang na 7 at 14 na araw) o 168 oras (para sa tagal ng pautang na 30, 90, at 180 araw), kung saan sa panahong ito ay sisingilin ka ng 3 beses ng oras-oras na interes. Kung hindi ka magbabayad pagkatapos ng tagal ng overdue, ili-liquidate namin ang iyong collateral para mabayaran ang iyong utang.

6. Ano ang puwede kong gawin sa pautang sa crypto?

Puwede mong gamitin kahit saan ang pautang, kabilang ang pag-trade sa mga spot, margin, o futures market, pag-stake, o maging pag-withdraw ng mga pondo.

7. Ano ang “Pag-stake ng Pautang”?

Sinusuportahan ng pag-stake ng pautang ang collateral na may logo ng [Pag-stake]. Kumikita ang pag-stake ng pautang para bawasan ang interes ng order ng pautang sa pamamagitan ng pag-stake sa collateral. Mag-iiba-iba ang kita mula sa pag-stake at ia-adjust ito sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang lahat ng order ng pautang na kasali sa pag-stake ay kakalkulahin batay sa kita at rate ng interes na ipinapakita sa panahon ng paghiram. Nagsisikap ang Binance na mag-alok ng pinakamahuhusay na proyekto sa pag-stake. 
Tandaan na walang pananagutan ang Binance sa anumang pagkaluging resulta ng mga on-chain na panseguridad na isyu sa kontrata ng proyekto. Basahing mabuti at sang-ayunan ang Kasunduan sa Serbisyo ng Binance Loans bago mo gamitin ang Binance Loans.

8. Puwede ko bang i-renew ang aking order ng pautang?

Oo. Anuman ang token na hiniram mo (hal. Bitcoin, Ethereum), puwede mong i-renew ang order ng pautang sa loob ng 24 na oras bago ang takdang petsa. Tandaan na hindi puwedeng i-renew ang mga 180 araw na order at mga order sa pag-stake ng pautang, at isang beses lang puwedeng i-renew ang bawat order ng pautang

9. Ano ang “Auto Top-up”?

Sa auto top-up, mas mahusay mong mapapamahalaan ang mga posisyon ng pautang mo. Pagkatapos i-enable ang auto top-up, awtomatikong gagamitin ng system ang parehong asset sa iyong Spot Wallet para i-top up ang collateral ng iyong order ng pautang pabalik sa inisyal na LTV sa panahon ng margin call. Pero tandaan na puwede ka pa ring ma-liquidate sa mga panahon ng matitinding paggalaw sa merkado, kahit na-enable mo na ang auto top-up.