Exchange
Palitan ng Blockchain at crypto asset
Academy
Edukasyon sa blockchain at crypto
Broker
Mga solusyon sa trading terminal
Charity
Kawanggawa
Cloud
Mga solusyon sa palitan ng enterprise
DEX
Mabilis at ligtas na desentralisadong palitan ng digital asset
Labs
Incubator para sa mga nangungunang proyekta ng blockchain
Launchpad
Palataporma ng paglaunch ng token
Research
Mga analysis at report na institutional-grade
Trust Wallet
Opisyal na crypto wallet ng Binance
Bumili ng Crypto
Mga Merkado
Mag-convert
Ang pinakamadaling paraan para mag-trade
Karaniwan
Simple at madaling gamiting interface
Advanced
Kumpletong access sa lahat ng tool sa pag-trade
Margin na Wallet
Pataasin ang iyong mga kita gamit ang leverage
P2P Account
Bank transfer at 100+ na pagpipilian
Stock Token
New
Mag-trade ng Mga Stock gamit ang Crypto
Mag-trade
NFT
I-scan para ma-download ang IOS at Android App
Mag-download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
P2P Trading
Merchant at User Management ng P2P
Ang Patakaran sa Transaksyon ng User ng P2P
Binance
2021-03-18 06:00
I. KINAKAILANGAN NG LAHAT NG USER NA SUMUNOD SA MGA PRINSIPYO NG KYC, ANTI-MONEY LAUNDERING, AT ANTI-TERORIST FINANCING AT LEGALIDAD NA NAKASAAD SA PATAKARAN:
1.Kailangang sumunod ang mga user sa patakaran sa KYC ng platform (kabilang ang, pero hindi limitado sa, kinakailangang pag-verify ng totoong pangalan) hinggil sa pagkakakilanlan ng Mga User at mga account na may kaugnayan sa mga transaksyon sa P2P (kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga spot account at fiat currency account, na sama-samang tutukuyin bilang"Mga Account") at titiyakin ng Mga User na ang mga Account na ginagamit nila sa platform ay legal na nakarehistro at sila mismo ang gumagamit.
2.Kapag nag-trigger ng mga alarma sa anti-money laundering at anti-terorist financing ng platform, ang Mga User ay aktibong makikipagtulungan sa platform sa pag-verify nito, at tutulong sa pagbibigay ng anumang ebidensya ng pagkontrol sa panganib kung kinakailangan (napapailalim sa mga hakbang ng pagkontrol sa panganib ng platform na may bisa sa panahong iyon).
3.Kung hindi ito magagawa ng Mga User pagkatapos i-trigger ang mga alarma ng anti-money laundering at anti-terorist financing, puwede i-disable ng platform ang lahat o ilan sa mga feature ng kanilang account.
4.Kailangang tiyakin ng Mga User na mayroon silang mga legal na karapatan sa transaksyon alinsunod sa naaangkop na mga batas. Hindi ginagarantiyahan ng platform ang legalidad ng mga transaksyon ng Mga User. Para matiyak na ang lahat ng transaksyon ay sumusunod sa batas, puwedeng suriin ng platform (pero hindi ito obligado) ang legalidad ng mga transaksyon na isinasagawa ng mga user at gumawa ng mga kinakailangang aksyon alinsunod sa naaangkop na mga batas at regulasyon.
5.Maliban kung hindi ito ang pinagkasunduan ng magkabilang partido bago mag-trade sa pamamagitan ng Binance P2P chat. Ang mamimili ay dapat na responsable para sa lahat ng bayad na sinisingil ng nagpapadalang account sa pagbabayad at ang nagbebenta ang dapat na responsable para sa lahat ng bayad na sinisingil ng tatanggap na account sa pagbabayad. Hal., Ang halaga ng order ay 10,000 USD sa kabuuan, at karaniwang sinisingil ng tagapaghatid ng serbisyo ng pagbabayad ng 5 USD ang mamimili. Kaya, dapat magbayad ang mamimili ng 10,005 USD sa halip na 10,000 USD. Gayunpaman, sa kasong ito, puwede ring singilin ang nagbebenta ng isang dagdag na X% bayad ng tagapaghatid ng serbisyo ng pagbabayad, at dapat bayaran ng nagbebenta ang kanyang sariling bayad sa transaksyon. *Para sa transaksyon ng RUB, UAH, KZT: ang nagbebenta ay dapat laging tumanggap ng buong halaga, at ang mamimili ay palaging responsable para sa bayarin ng transaksyon ng fiat.
II. Mga Tagubilin sa Mamimili:
1.Kailangan mong pumili ng paraan ng pagbabayad na sinusuportahan ng nagbebenta at ilipat ang halagang ipinapakita sa page ng order sa loob ng oras na itinakda ng platform (kung naniningil ng bayarin ang mga tagapagbigay ng serbisyo ng pagbabayad. Tingnan ang kabanata I, punto 5.). Tiyaking mag-click sa ""Nailipat na, Susunod" o button na "Markahan bilang bayad na" pagkatapos ng pagbabayad.
2.Gumamit ng paraan ng pagbabayad na na-verify ng tunay na pangalan. Maliban kung sumang-ayon ang nagbebenta, hindi sumusuporta ang platform sa mga paraan ng pagbabayad na na-verify ng di-tunay na pangalan.
3.Huwag mag-click sa "Nailipat na, Susunod" o button na "Markahan bilang bayad na" kapag hindi pa nagawa o nakumpleto ang pagbabayad. Kung magki-click ka sa "Nailipat na, Susunod" o button na "Markahan bilang bayad na" nang hindi pa ginagawa o kinukumpleto ang pagbabayad, puwedeng ma-disable ang iyong account.
4.Piliin ang "mabilis na pagbabayad". Ang anumang di-mabilis na pagbabayad ay hindi magagawa nang walang pahintulot ng nagbebenta.
5.Kapag nagbabayad ka, tiyaking walang gagamiting sensitibong salita o ekspresyon na may kaugnayan sa Digital Currency, tulad ng BTC, Digital Currency, at pagbili ng Bitcoin.
6.Kung nakumpleto mo na ang paglilipat at na-click ang Nailipat na, pero hindi naihatid ng nagbebenta ang kaukulang Mga Digital Asset (na tinutukoy rito bilang "paghahatid") sa mamimili sa loob ng itinakdang oras, puwede kang maghain ng apela. Kung ang iyong operasyon ay sumusunod nang lubusan sa mga regulasyon ng platform at isinasagawa ang mga pamamaraang itinakda ng platform (kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagbibigay ng mga kaugnay na legal na sertipiko na tumutugon sa mga kinakailangan ng platform), pagtutuunan namin kaagad ng pansin ang reklamo, tutukuyin na na ang Mga Digital Asset ay pag-aari mo, at isasagawa ang mga kaukulang pamamaraan ng paglilipat.
7.Sa kaso ng anumang paglabag sa "Mga Tagubilin sa Mamimili", alinsunod sa Patakarang ito, sa Mga Tuntunin o kaugnay na mga batas at regulasyon, o sa sarili nitong paghuhusga, ang platform ay puwedeng magsagawa ng mga hakbang na sa tingin nito ay kailangang gawin, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pag-freeze ng account ng lumabag o pag-disable ng ilan sa mga feature nito.
III. Mga Tagubilin sa Nagbebenta:
1.Ang account ng makikinabang na ginagamit mo ay dapat na tugma sa iyong impormasyong na-verify ng tunay na pangalan sa platform.
2.Pagkatapos makumpirma ang pagtanggap ng buong pagbabayad ng mamimili, kailangang gawin ng nagbebenta ang paghahatid sa loob ng 15 minuto.
3.Maliban kung iba ang tinukoy ng platform, walang sinuman ang dapat humiling sa CS na kanselahin ang order nang walang pahintulot ng mamimili.
4.Maliban kung iba ang itinakda ng platform, hindi ka puwedeng tumanggi sa presyo ng isang order na nalikha na nang walang pahintulot ng mamimili.
5.Kung mayroon kang mga hindi nakumpletong order o pagtatalo sa mamimili, tiyaking puwede kang maabot sa pamamagitan ng numero ng mobile na telepono o ng email na inirehistro sa platform.
6.Sa kaso ng anumang paglabag sa nabanggit sa "Mga Tagubilin sa Nagbebenta", alinsunod sa Patakarang ito, sa Mga Tuntunin o kaugnay na mga batas at regulasyon, o sa sarili nitong paghuhusga, ang platform ay puwedeng magsagawa ng mga hakbang na sa tingin nito ay kailangang gawin, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pag-freeze ng account ng lumabag o pag-disable ng ilan sa mga feature nito. Ang presyong tinukoy sa ad ay kailangang pinal na at kasama ang lahat ng bayad na hinihingi ng advertiser na bayaran ng mamimili. Pagkatapos simulan ang pag-trade, hindi na puwedeng baguhin ang presyo at hindi puwedeng hilingin ng advertiser ang pagbabayad ng karagdagang komisyon sa anumang kaso (maliban kung pagkakasunduan ito ng magkabilang partido). (kung maniningil ng bayarin ang mga tagapagbigay ng serbisyo ng pagbabayad.Tingnan ang kabanata I, punto 5.).
IV. Babala sa Panganib at Disclaimer:
  • Ganap mong maunawaan ang mga panganib na kaugnay ng mga transaksyon sa P2P, kabilang ang, pero hindi limitado sa, panganib ng matitinding pagbabago-bago ng value ng Mga Digital Asset, mga panganib sa kredibilidad hinggil sa mga kabilang partido sa ilalim ng mga transaksyon sa P2P, at ang mga panganib sa pagsunod ng mga transaksyon ng fiat currency.
  • Mayroon kang sapat na kaalaman at karanasan sa pamumuhunan, at kakayahang pamahalaan ang mga panganib na kaugnay ng mga transaksyon sa P2P, at sumasang-ayon kang mag-isang pasanin ang lahat ng panganib na magmumula sa pagsasagawa ng mga transaksyon sa P2P.
  • Bago magsagawa ng transaksyon sa P2P, nabasa mo na at naunawaan ang lahat ng nilalaman ng Patakarang ito, ang Mga Tuntunin at kaugnay na mga panuntunan sa mga platform ng Binance, at kumonsulta ka na sa mga propesyonal bago magpasya sa iyong sariling paghuhusga sa kung kukumpletuhin o hindi ang mga transaksyon sa P2P at paano kukumpletuhin ang mga ito batay sa kanilang mga rekomendasyon.
  • Ang platform ay hindi kasali sa isang transaksyon sa P2P. Samakatwid, walang kinalaman ang platform sa anumang pagtatalo sa pagitan ng Mga User na nagasasagawa ng mga transaksyon sa P2P. Walang karapatan o obligasyon ang platform na lutasin ang anumang pagtatalo na magmumula roon. Wala itong pisikal na obligasyon o responsibilidad sa anumang partido (kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga bayad sa pagkalugi o pinsala).
  • Sumasang-ayon ka at pinahihintulutan mo ang platform na gawin ang lahat ng makatwirang aksyon (kabilang ang, pero hindi limitado sa pagkansela ng mga transaksyon o pag-disable ng mga feature ng account sa ilalim ng ilang sitwasyon) alinsunod sa Patakarang ito, sa Mga Tuntunin at kaugnay na mga panuntunan sa platform ng Binance para pangalagaan ka, at ang mga lehitimong karapatan ng platform ng ibang Mga User.
V. Mga Abnormal na Gawi sa Pag-trade at Mga Hakbang para Makontrol ang Mga Ito:
Sumasang-ayon ka na, sa sukdulang pinapahintulutan ng batas, hindi mananagot ang platform para sa anumang pagkalugi na mararanasan mo mula sa mga transaksyon sa P2P o sa paggamit ng mga serbisyo sa ilalim ng Patakarang ito dahil sa mga dahilan maliban sa intensyon ng platform o matinding kapabayaan, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga pag-atake ng hacker, pagkawala ng kuryente, o hindi maiiwasang mga teknikal na problema.
May karapatan ang platform na paghigpitan, suspindihin, o wakasan ang iyong account o access sa mga serbisyo sa sarili at ganap na paghuhusga ng platform, kaagad at nang walang pabatid at sa loob ng isang panahon, sa paghuhusga ng platform, kung:
  • makatwiran ang hinala naming lumabag ka o kumikilos ka nang may paglabag sa Patakarang ito;
  • naniniwala kaming kailangang protektahan ang iba pa naming mga user mula sa panganib o pagkalugi. Kung gagamitin namin ang aming karapatang paghigpitan ka o hindi ka payagang i-access ang Mga Serbisyo, hindi kami mananagot para sa anumang kahihinatnan ng aming hindi pagbibigay sa iyo ng access sa Mga Serbisyo, kasama ang anumang pagkaantala, pinsala, o abalang puwedeng magresulta rito;
  • kung matutukoy naming ginagamit mo ang aming platform sa anumang paraang puwedeng masama ang maging epekto sa o mahadlangan ang ibang mga user na magamit ang aming Mga Serbisyo;
  • kung madiskubreng sa proseso ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga user, ang nagkasala ay gumamit ng malalaswang salita laban sa kabilang partido, nang-insulto, nangikil, nang-harass, nagbanta, o kung hindi man, lumabag o nagtangkang lumabag sa mga legal na karapatan (gaya ng, bukod sa iba pang mga bagay, mga karapatan sa privacy, publisidad, intelektwal na pag-aari, atbp.) ng ibang mga user, gayundin ang pagkolekta ng anumang personal na impormasyon ng ibang mga user para sa layunin ng pamamahagi nito sa Internet o personal na pag-atake.
Kinikilala mo na ang aming desisyong gumawa ng ilang aksyon, kabilang ang paglilimita ng access sa, pagsuspinde sa, o pagsasara ng iyong account o wallet, ay posibleng batay sa kumpidensyal na pamantayan na mahalaga sa aming pamamahala ng panganib at mga protocol ng seguridad. Sumasang-ayon ka na walang obligasyon ang Binance na ibunyag sa iyo ang mga detalye ng pamamahala ng panganib at mga pamamaraan sa seguridad nito.
Aalisin namin ang pagkakasuspinde sa lalong madaling panahon sa sandaling wala na ang mga dahilan ng pagkakasuspinde, pero, wala kaming obligasyong ipagbigay-alam sa iyo kung kailan (kung mangyari man) aalisin ang naturang pagkakasuspinde.
Mga abnormal na gawi sa pag-tradeMga panuntunan sa paghawak
1. Kinansela ng mamimili ang isang order na nagawa na, nang walang pahintulot ng nagbebenta o ng platform.Kung gagawin ito ng mamimili nang 3 beses sa isang araw, pagbabawalan ng system ang mamimili na bumili sa araw na iyon.
2. Awtomatikong makakansela ang order dahil hindi maisasagawa ang pagbabayad sa loob ng itinakdang oras pagkatapos malikha ang order.Kung gagawin ito ng mamimili nang 2 beses sa isang araw, pagbabawalan ng system ang mamimili na bumili sa araw na iyon.
3. Para sa nakaraang 7 araw, may higit sa 10 tugmang order ang user, ang rate ng pagkakaroon ng apela ay mas mataas kaysa sa 20%, habang ang rate ng pagkumpleto ay mas mababa sa 60%.Puwedeng i-disable ng platform ang account ng user nang hindi bababa sa 7 araw.
4. Para sa nakaraang 7 araw, may higit sa 5 tugmang order ang user, pero ang rate ng pagkumpleto ay mas mababa sa 20%.Puwedeng i-disable ng platform ang account ng user nang hindi bababa sa 7 araw.
5. A. Ang mga online ad na may pinakamahusay na offer price pero walang nakumpletong order sa loob ng isang partikular na panahon. B. Ang mga ad na may higit sa 5 order na tugma pero ang rate ng pagkumpleto ay mas mababa sa 20%.Ang mga ad na uring A at B ay ituturing na Mga hindi epektibong ad at awtomatikong isasara ng system.
6. Ang mga user na nag-post ng higit sa 3 hindi epektibong ad (uring A+B) para sa nakaraang 7 araw, samantalang ang 7 araw na rate ng pagkumpleto ng mga user na iyon ay mas mababa sa 60%.Pagbabawalan ang mga user sa lahat ng aktibidad ng P2P nang hindi bababa sa 7 araw.
7. Ang ad ng user ay may higit sa 5 order na iniapela nang sabay-sabay.Itatago ang mga online ad, at pagbabawalan ang user sa lahat ng aktibidad ng P2P.
Kapag na-trigger ang mga abnormalidad sa pagkontrol sa panganibMga panuntunan sa paghawak
1. Kapag nadiskubre ng system ng pagkontrol sa panganib ang mga abnormalidad, ang mga user ay malinaw na tumatanggi o hindi aktibong nakikipagtulungan sa platform para sa kasunod na pag-verify sa anti-money laundering o anti-terrorism financing.Puwedeng piliin ng platform na agad na tukuyin ang account bilang abnormal, at gumawa ng mga hakbang, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagtataas ng antas ng panganib ng Mga User, direktang pag-freeze ng account ng Mga User at kaugnay na Mga Account hanggang sa makapasa sa pagsusuri ng pagkontrol sa panganib ang patunay ng pagkontrol sa panganib na ibinigay ng Mga User.
2. Kapag nadiskubre ng system ng pagkontrol sa panganib ng platform na ang Mga User ay pinaghihinalaang nandaya (o nagtangkang mandaya), nag-withdraw ng pera sa mga platform na may mataas na panganib (kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga walang lisensyang platform ng crypto-dealer, mga online na platform ng pagsusugal, mga platform na pinaghihinalaan sa money laundering fraud, o iba pang may mga kakayahan sa pagkontrol na may mababang panganib), o iba pang paglilipat ng asset na may mataas na panganib.
Babala sa panganib: Mag-ingat sa lahat ng pagsisikap sa publisidad na iniuugnay ang platform na ito sa mga nasabing platform sakaling may anumang hindi kinakailangang pagkalugi sa pag-aari.
Puwedeng piliin ng platform na direktang i-freeze o i-disable ang transaksyon, pag-withdraw, o kahit ang lahat ng feature ng P2P ng account o kaugnay na Mga Account.
3. Ang mga account ay hindi ginagamit ng Mga User o ilegal na ginagamit para bumili ng Mga Digital Asset para sa iba: kung madidiskubre ng platform na ibinebenta, ipinapahiram, o pinaparentahan ng mga user ang kanilang account para magamit ng iba, o ilegal silang bumili ng Mga Digital Asset para sa iba.
Babala sa Panganib: Panatilihing ligtas ang iyong impormasyon para hindi mapagsamantalahan ng iba para sa mga kriminal na gawain.
Puwedeng piliin ng platform na gumawa ng isa o higit pang hakbang, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pansamantala o permanenteng pag-disable ng feature ng P2P trading, pag-antala o pag-disable ng feature na pag-withdraw, o direktang pag-freeze ng Mga Account na iyon ng Mga User at kaugnay na Mga Account.
4. Pagtanggap o pagpapakilala ng Mga Digital Asset o mga pondo mula sa ilegal na pinagmulan: Alam ng mga user o nahulaan nila gamit ang kanilang common sense na ang Mga Digital Asset at perang natanggap mula sa ibang mga platform/mga grupo sa WeChat ay mga ilegal na coin o pondo, pero pinayagan pa rin ang mga itong pumasok sa Mga Account ng ibang Mga User sa platform.Puwedeng direkta at permanenteng i-disable ng platform ang anuman at lahat ng feature ng account ng Mga User na iyon at kaugnay na Mga Account, at wakasan ang anumang serbisyong ibinibigay sa Mga User o pagsasagawa ng anumang obligasyon sa kontrata.
5. Mga user na natukoy na nagsagawa ng money laundering: kapag ang mga User ay nadiskubre ng system ng pagkontrol sa panganib o na-verify ng mga kawani ng pagkontrol sa panganib na direktang lumahok sa o tumutulong sa money laundering.Puwedeng direkta at permanenteng i-disable ng platform ang anuman at lahat ng feature ng account ng Mga User na iyon at kaugnay na Mga Account, at wakasan ang anumang serbisyong ibinibigay sa Mga User o pagsasagawa ng anumang obligasyon sa kontrata.
6. Pag-freeze ng account: kapag ang account ng Mga User ay na-freeze sa kahilingan ng isang institusyon ng hudikatura.Puwedeng i-freeze ng platform ang account ng Mga User alinsunod sa liham na inilabas ng isang institusyon ng hudikatura gayundin sa mga nauugnay na batas at regulasyon. Sa panahon ng pag-freeze, kinakailangang mag-apply ang mga User sa nauugnay na institusyon ng hudikatura, sa halip na sa platform, para sa pag-unfreeze ng account.
7. Pagsisiyasat ng hukuman: Hihilingin ng institusyon ng hudikatura sa mga user na kunin ang impormasyon ng account sa platform, sa mga anyo ng, kabilang ang, pero hindi limitado sa, panghukumang pagsisiyasat at konsultasyon.Puwedeng i-disable ng platform ang ilang feature ng account ng Mga User at kaugnay na Mga Account.
Mga Kaugnay na Artikulo
Mga Panuntunan sa Pangangasiwa ng Apela sa P2P