Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Flexible Savings

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Launchpad at Launchpool
Binance Pool
Flexible Savings
Locked Savings
Mga Aktibidad
Auto-Invest
BNB Vault
Locked Staking
DeFi Staking
Pag-farm ng Liquidity
Dual na Pamumuhunan
Pag-farm ng Pag-swap
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

How to Activate Automatic Transfer on Flexible Savings

2020-03-12 06:46
Users can activate the "Auto transfer" function for each coin on the flexible savings page.
If this function is turned on, the system will automatically transfer all the available balances in the Spot wallet to the Earn wallet at 02:00 and 20:00 UTC daily.
You can find the auto-transfer history under [Earn History] [Savings] [Flexible].