Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Withdrawal ng Crypto

Paano Ipagpatuloy ang Withdrawal Function

Binance
2021-01-13 09:07
Para sa mga layuning pangseguridad, ang withdrawal function ay maaaring pansamantalang masuspinde sa mga sumusunod na kadahilanan:
  • Ang withdrawal function ay masuspinde ng 24 na oras pagkatapos mong baguhin ang password o i-disable ang SMS / Google authentication pagkatapos mag-log in.
  • Ang withdrawal function ay masuspinde ng 48 oras after pagkatapos mong i-reset ang iyong SMS/Google authentication, i-unlock ang account o baguhin ang iyong account email.
Ang withdrawal function awtomatikong magpapatuloy kapag natapos na ang oras.
Kung may mga hindi normal na aktibidad sa iyong account, ang withdrawal function ay pansamantala ring madi-disable. Magkakaroon ng error message sa user center tulad ng nasa ibaba: “There is some abnormal activity with your withdrawals. Please click HERE to verify your identity in order to resume your account withdrawal function.”
I-click ang mensahe, at gagabayan ka ng pop-up window na dumaan sa pag-verify upang maipagpatuloy ang withdrawal function.
I-Click ang [Verify Now] pagkatapos basahin ang nilalaman sa mensahe upang simulan ang buong proseso.
Identity verification
Kung ang account ay hindi pa nakumpleto ang identity verification, pagkatapos i-click ang [Verify now], dadalhin ka ng system sa identity verification page.
Matapos piliin ang uri ng identity verification (personal o enterprise), sundin ang mga instructions sa pahina upang kumpletuhin ang account identity verification. Mangyaring i-click ang link sa ibaba upang makita kung paano kumpletuhin account verification:
https://www.binance.com/en/support/articles/360027287111
Matapos makumpleto ang pag-verify ng account, kakailanganin mong maghintay para sa resulta ng review. Kapag naaprubahan na ang pag-verify, ipagpatuloy ang withdrawal function ng account.
Facial verification
Kung nakumpleto na ang identity verification ng iyong acciunt, matapos i-click ang [Verify now], dadlhin ka ng system sa facial verification page.
Maaari mong piliing makumpleto ang facial verification sa pamamagitan ng website, o ilipat ang iyong mouse sa [Use mobile phone], pagkatapos ay buksan ang Binance mobile app upang i-scan ang QR code sa pahina at kumpletuhin ang facial verification.
Mga tip para sa verification process:
  • Suriin ang iyong koneksyon sa network
  • Tiyaking ang mobile app ay hindi mahadlangan ng anumang security software
  • I-synchronize ang oras sa iyong mobile phone at computer
  • Mangyaring huwag magsuot ng sumbrero o salamin
  • Mangyaring gawin ang verification sa maliwanag na lugar
  • Mangyaring huwag i-edit ang iyong mga larawan o maglagay ng mga watermark
Matapos makumpleto ang facial verification, kakailanganin mong maghintay para sa resulta ng review. Kapag naaprubahan na ang pag-verify, ipagpatuloy ang withdrawal function ng account.
Withdrawal Appeal
Kung nabigo kang maipasa ang pag-verify, mangyaring bumalik sa iyong account at i-click muli ang alerto.
Pagkatapos, kung nakikita mo ang button ng "Withdrawal Appeal", mangyaring i-click ito at isumite ang kinakailangang mga dokumento online upang maipagpatuloy ang withdrawal function. Kung hindi mo makita ang button ng "Withdrawal Appeal", mangyaring makipag-ugnay sa aming customer service, tutulungan ka namin sa pamamagitan ng mas masusing pag imbistiga sa iyong isyu.
May katanungan ka pa ba? submit a request
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Mag-withdraw sa Binance