Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures

Introduksyon sa Mga Pondo ng Insurance

Binance
2021-08-19 12:18
Ano ang ADL

Ano ang Mga Pondo ng Insurance?

Ang mga pondo ng insurance ay mga safety net na pumoprotekta sa mga nabangkaroteng trader mula sa mga malalang pagkalugi at tumitiyak na mababayaran nang buo ang mga kita ng mga nanalong trader. Ang pangunahing layunin ng pondo ng insurance ay limitahan ang mga pangyayari ng mga liquidation ng kabilang partido. Sa mga liquidation ng kabilang partido, awtomatikong nali-liquidate ang mga posisyon ng mga kalabang trader para masaklawan ang posisyon ng nabangkaroteng trader. Sa mga ganitong sitwasyon, malamang na makatanggap ng mga liquidation ng kabilang partido ang mga kalabang mapagkakakitaang posisyon na may mataas na leverage. Nilulutas ng Mga Pondo ng Insurance ang isyung ito sa pamamagitan ng paggamit sa collateral mula sa bayarin ng mga hindi nabangkaroteng user para masaklawan ang mga pagkalugi ng mga nabangkaroteng user (mga account na may negatibong balanse).

Paano gumagana ang Mga Pondo ng Insurance?

Sa mga sitwasyon kung saan ang isang trader na nasa liquidation (inilalarawan bilang collateral < maintenance margin) ay may mas mababa kaysa sa 0 USDT pagkatapos ma-liquidate ang lahat ng kanyang posisyon, o hindi siya makapag-liquidate ng mga posisyon, bangkarote ang trader, at kakailanganing kunin ng Binance ang mga natitirang posisyon.
Sa karamihan ng mga ganitong sitwasyon, gagamitin ng Binance ang Pondo ng Insurance para kunin ang mga posisyon at dahan-dahang i-offload ang mga iyon sa merkado. Mangongolekta ang Pondo ng Insurance ng bayarin sa liquidation mula sa mga user na hindi mababangkarote. Kung hindi matatanggap ng pondo ng insurance ang mga posisyon mula sa mga liquidation, magkakaroon ng liquidation ng kabilang partido.
Mapapailalim ang Pondo ng Insurance sa mga sumusunod na panuntunan:
Ang pondo ay magkakaroon ng pagsusuri sa maximum na net na notional na posisyon. Hindi papayagang lumampas ang pondo sa isang paunang tinukoy na notional na posisyon sa merkado; bilang default, ito ay 100% ng laki ng pondo ng insurance. Mapapailalim sa liquidation ng kabilang partido ang anumang posisyong lalampas sa max na notional. Mag-o-offload ng mga posisyon ang pondo ng insurance ayon sa isang paunang itinakdang algorithm. Lahat ng event na karaniwang nangangailangan ng pamamagitan ng pondo ng insurance ay sa liquidation ng kabilang partido mapupunta bago makakuha ng mga posisyon ang pondo.
Puwede mong i-access ang balanse ng pondo ng insurance (USDT) ng BTCUSDT, ETHUSDT, at lahat ng iba pang futures contract sa pamamagitan ng pag-click sa [Impormasyon] > [Kasaysayan ng Pondo ng Insurance]
Puwede ka ring direktang bumisita sa Kasaysayan ng Pondo ng Insurance.
Mga Kaugnay na Artikulo
Pangkalahatang-ideya ng Mga Produkto at Feature ng Binance Futures