Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Mga USDⓈ-M Futures Contract

Leverage at Margin ng USDⓈ-M Futures

Binance
2021-06-11 08:44
Gumagamit ang Binance ng isang mahusay na system sa pagkontrol ng panganib at modelo ng liquidation para makasuporta sa mataas na leverage na pag-trade sa pamamagitan ng paggamit ng modelong Maintenance Margin. Para sa mga pinakabagong update, sumangguni sa page na Mga Panuntunan sa Pag-trade.

Ano ang maximum na posisyon, maximum na leverage, at Inisyal na Rate ng Margin?

Ang maximum na halaga ng leverage na available ay nakadepende sa notional value ng iyong posisyon—kapag mas malaki ang posisyon, mas mababa ang leverage. Puwede mong i-adjust ang leverage ayon sa iyong mga pangangailangan, at kinakalkula ang lahat ng laki ng posisyon batay sa notional value ng kontrata (USDT o BUSD ang denominasyon). Ibig sabihin, ang Inisyal na Margin ay tinutukoy ng leverage na pinili mo.
Tandaan na dapat ka munang pumili ng iyong leverage (at dapat mong tugunan ang kinakailangan para sa Inisyal na Margin) bago ka magbukas ng mga posisyon, kung hindi, itatakda ito sa 20x bilang default. Kapag mas mataas ang leverage, mas maliit ang notional na laki na mabubuksan mo; kapag mas mababa ang leverage, mas malaki ang notional na laki na mabubuksan mo. 
Simula Hulyo 27, 2021, nagtakda ang Binance Futures ng mga limitasyon sa leverage para sa mga user na may mga futures account na wala pang 60 araw na rehistrado. Malalapat ang mga sumusunod na limitasyon sa leverage:
 • Mula sa petsa ng pagkakaroon ng bisa, ang mga bagong user na may mga futures account na wala pang 60 araw na rehistrado ay hindi papayagang magbukas ng mga posisyong may leverage na lampas 20x.
 • Malalapat din ang mga bagong limitasyon sa leverage sa mga kasalukuyang user na may mga futures account na wala pang 60 araw na rehistrado:
  • Para sa mga user na may mga bukas na posisyon na wala pang 20x ang leverage, hindi sila papayagang i-adjust ang kanilang mga bukas na posisyon nang mahigit sa 20x na leverage.
  • Para sa mga user na may mga bukas na posisyon na lampas 20x ang leverage, puwede nilang piliing panatilihin ang leverage ng kanilang posisyon pero hindi na sila papayagang taasan pa ang leverage ng kanilang posisyon. Papayagan lang silang i-deleverage ang kanilang mga bukas na posisyon sa 20x pababa.
 • Para sa mga bagong user na walang bukas na posisyon, hindi dapat lumampas sa 20x na leverage ang lahat ng bagong posisyon.
 • Unti-unti lang na tataasan ang mga limitasyon sa leverage para sa mga bagong user 60 araw pagkatapos magrehistro.
Mga karagdagang paalala:
 • Kung mayroon kang mga bukas na posisyon sa Isolated Margin Mode, hindi mo puwedeng babaan ang leverage.
 • Sa Cross Margin Mode, maibabahagi lang ang margin sa pagitan ng parehong uri ng asset. Halimbawa, sa Cross Margin Mode, ang lahat ng BUSD sa USDⓈ-M Futures Wallet ay puwedeng magamit sa lahat ng BUSD-margined contract.
 • Kasama sa maximum na limitasyon sa posisyon ng bawat tier ang mga long at short na posisyon.
Ipapakita ng system ang maximum na pinapayagang laki ng posisyon sa iba't ibang tier ng leverage tulad ng ipinapakita sa ibaba:
mceclip1.png

Ano ang Maintenance Margin? 

Kinakalkula ang Maintenance Margin batay sa mga posisyon mo sa iba't ibang tier ng notional value. Ibig sabihin, palaging kinakalkula sa parehong paraan ang Maintenance Margin, anuman ang leverage na pipiliin mo. Ang paglipat mula sa isang tier papunta sa isa pa ay hindi magiging dahilan para magbago ng leverage ang nakaraang tier. Kapag mas malaki ang posisyon, mas mataas ang rate ng Maintenance Margin.
Sa karamihan ng mga palitan, madalas na kalahati ng Inisyal na Margin ang Maintenance Margin. Pero sa Binance, wala pang kalahati ng Inisyal na Margin ang Maintenance Margin, na mas kapaki-pakinabang sa mga trader.
Mahalagang tandaan na direktang maaapektuhan ng Maintenance Margin ang liquidation price. Para maiwasan ang awtomatikong pagbaba ng leverage, lubos na inirerekomenda ang pagsasara ng iyong mga posisyon bago bumaba nang mas mababa sa Maintenance Margin ang collateral.
Mga Kaugnay na Artikulo
Mga Detalye ng USDⓈ-Margined Futures Contract