Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Spot & Margin Trading
Margin Trading

Antas ng Margin at Margin Call sa Binance

Binance
2021-07-27 08:19
Nagbibigay-daan sa iyo ang margin trading na magdagdag ng leverage sa mga posisyon mo para mapalaki ang iyong mga potensyal na kita at tubo. Ginagamit ng Binance ang antas ng margin para suriin ang antas ng panganib ng iyong Margin Account.

1. Antas ng margin ng Cross Margin

1.1 Puwedeng gamitin ng mga user na lumalahok sa Mga Margin Loan ang mga net na asset sa kanilang Mga Cross Margin Account bilang Collateral, at ang mga digital asset sa anupamang account ay hindi kasama sa margin para sa cross margin trading.
1.2 Ang Antas ng Margin ng isang Cross Margin Account = Kabuuang Halaga ng Asset ng isang Cross Margin Account/(Kabuuang Mga Pananagutan + Natitirang Interes), kung saan:
Kabuuang Halaga ng Asset ng isang Cross Margin Account = Kasalukuyang kabuuang value sa merkado ng lahat ng digital asset sa Cross Margin Account
Kabuuang Mga Pananagutan = Kasalukuyang kabuuang value sa merkado ng lahat ng natitirang Margin Loan sa Cross Margin Account
Natitirang Interes = Halaga ng bawat Margin Loan * ang dami ng oras ng tagal ng pautang sa oras ng pagkalkula * oras-oras na rate ng interes - kabawasan/nabayarang interes.
1.3 Antas ng margin at kaugnay na pagpapatakbo
  • Leverage 3x
Kapag ang iyong antas ng margin > 2, puwede kang mag-trade at manghiram, at maglipat ng mga asset papunta sa Spot Wallet;
Kapag 1.5 < antas ng margin ≤ 2, puwede kang mag-trade at manghiram, pero hindi ka makakapaglipat ng mga pondo mula sa iyong Margin Account;
Kapag 1.3 < antas ng margin ≤ 1.5, puwede kang mag-trade, pero hindi ka makakahiram, at hindi ka rin makakapaglipat ng mga pondo mula sa iyong Margin Account;
Kapag 1.1 < antas ng margin ≤ 1.3, may mati-trigger na margin call at makakatanggap ka ng notification sa pamamagitan ng mail, SMS, at website na magsasabi sa iyong magdagdag pa ng collateral (maglipat ng higit pang collateral na asset) para maiwasang ma-liquidate. Pagkatapos ng unang notification, matatanggap mo ang notification bawat 24 na likas na oras.
Kapag ang antas ng margin ≤ 1.1, mati-trigger ang liquidation engine at mali-liquidate ang lahat ng iyong asset para mabayaran ang interes at pautang. Magpapadala sa iyo ng notification ang system sa pamamagitan ng mail, SMS, at website para sabihan ka.
  • Leverage 5x (sa master account lang sinusuportahan)
Kapag ang iyong antas ng margin > 2, puwede kang mag-trade at manghiram, at maglipat ng mga asset papunta sa Spot Wallet;
Kapag 1.25 < antas ng margin ≤ 2, puwede kang mag-trade at manghiram, pero hindi ka makakapaglipat ng mga pondo mula sa iyong Margin Account papunta sa Spot Wallet mo;
Kapag 1.15 < antas ng margin ≤ 1.25, puwede kang mag-trade, pero hindi ka makakahiram, at hindi ka rin makakapaglipat ng mga pondo mula sa iyong Margin Account;
Kapag 1.05 < antas ng margin ≤ 1.15, may mati-trigger na margin call at makakatanggap ka ng notification sa pamamagitan ng mail, SMS, at website na magsasabi sa iyong magdagdag pa ng collateral (maglipat ng higit pang collateral na asset) para maiwasang ma-liquidate. Pagkatapos ng unang notification, matatanggap mo ang notification bawat 24 na likas na oras.
Kapag ang antas ng margin ≤ 1.05, mati-trigger ang liquidation engine at mali-liquidate ang lahat ng asset para mabayaran ang interes at pautang. Magpapadala sa iyo ng notification ang system sa pamamagitan ng mail, SMS, at website para sabihan ka.
1.4 Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Mga Panuntunan sa Cross Margin Trading.

2. Antas ng margin ng Isolated Margin

2.1 Magagamit lang ang mga net na asset sa isolated margin account ng user bilang collateral sa kaugnay na account, at hindi magagamit ang mga asset sa iba pang account ng user (cross margin account o iba pang isolated account) bilang collateral para dito.
2.2 Ang antas ng margin ng isolated account = ang kabuuang halaga ng mga asset sa ilalim ng isolated account / (kabuuang halaga ng mga pananagutan + hindi pa nababayarang interes)
Sa mga ito, ang kabuuang halaga ng mga asset = ang kabuuang halaga ng mga pinagbabatayang asset + mga nominal asset sa kasalukuyang isolated account
Kabuuang mga pananagutan = Ang kabuuang halaga ng mga asset na nahiram pero hindi naibalik sa kasalukuyang isolated account
Hindi pa nababayarang interes = (ang halaga ng bawat inutang na asset * ang tagal ng pautang * oras-oras na rate ng interes) - nabayaran nang interes
2.3 Antas ng margin at Pagpapatakbo
Kapag ang Antas ng Margin (Margin Level, tatawaging ML pagkatapos nito) > 2, ang mga user ay makakapag-trade, makakahiram, at maililipat din sa iba pang account sa pag-trade ang mga sobrang asset sa account. Pero ang ML ay kailangan pa ring maging katumbas ng o mas malaki sa 2 pagkatapos maglipat mula sa account para matiyak na normal ang mga function para sa paglilipat ng mga asset mula sa account.
  • Inisyal na Ratio (Initial Ratio o IR)
Ang IR ay ang inisyal na rate ng panganib pagkatapos manghiram ng user, at may iba't ibang IR ayon sa iba't ibang leverage. Halimbawa, ang IR ay magiging 1.5 sa mas mababa sa 3x na leverage sa buong paghiram, 1.25 sa mas mababa sa 5x na leverage sa buong paghiram, at 1.11 sa mas mababa sa 10x na leverage sa buong paghiram.
  • Ratio ng Margin Call (Margin Call Ratio o MCR)
Kapag MCR < ML ≤ 2, puwedeng mag-trade at manghiram ang mga user, pero hindi sila makakapaglipat ng mga asset mula sa account.
Mag-iiba-iba ang MCR ayon sa iba't ibang leverage. Halimbawa, 1.35 ang MCR para sa 3x na leverage, para sa 5x na leverage, magiging 1.18 ito, at para sa 10x, magiging 1.09 ito.
  • Ratio ng Liquidation (Liquidation Ratio o LR)
Kapag LR < ML ≤ MCR, may mati-trigger na margin call. Magpapadala ang system ng mga notification na may paalala sa email, SMS, website, na nagmumungkahi na magdagdag ng margin ang user (ibig sabihin, maglipat ng higit pang pondong pang-collateral) para maiwasan ang panganib na ma-liquidate. Pagkatapos ng unang abiso, ipapadala ang mga notification bawat 24 na oras. Kung ML ≥ MCR sa ibang pagkakataon, hindi matatanggap ng user ang susunod na notification.
Kapag ML ≤ LR, isasagawa ng system ang proseso ng liquidation. Sapilitang ibebenta ang mga asset na hawak sa account para mabayaran ang pautang. Kasabay nito, aabisuhan ang mga user sa pamamagitan ng mga paalala sa email, SMS, at website.
Mag-iiba-iba ang LR ayon sa iba't ibang leverage. Halimbawa, 1.18 ang LR para sa 3x na leverage, para sa 5x na leverage, 1.15 ito, habang para sa 10x na leverage, 1.05 ito.
2.4 Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Mga Panuntunan sa Isolated Margin Trading.

Ano ang Bayarin sa Clearance ng Liquidation?

Kapag sapilitang nili-liquidate ang iyong Margin account o order ng Pautang sa Crypto, maniningil ang Pondo ng Insurance ng Margin ng isang partikular na porsyento bilang bayarin sa clearance. Makikita ang bayaring ito sa Kasaysayan ng Bayad sa Clearance ng Margin account. Gayunpaman, inirerekomendang kontrolin mo nang mabuti ang iyong mga panganib para maiwasan ang mga sapilitang liquidation. Hindi magbabago ang presyo ng liquidation ng user bilang resulta.
Mga Produkto
Bayad sa liquidation
Cross Margin
Mga na-liquidate na asset sa Cross Margin*2%
Isolated Margin
Mga na-liquidate na asset ng Isolated Margin*rate ng bayad sa clearance na katumbas ng Naka-tier na Leverage
Crypto Loans
Mga na-liquidate na asset ng Crypto Loans*2%
Tandaan: Ang rate ng Bayad sa Clearance na katumbas ng Naka-tier na Leverage = (ratio ng panganib sa liquidation ng naka-tier mong leverage habang nasa liquidation -1)*8% (ang max. na halagang puwedeng singilin nang hindi lumalampas sa natitirang balanse ng asset mo pagkatapos ng liquidation).
Halimbawa: Kung ili-liquidate at babawasan ang mga posisyon ng isang user sa Tier 3 ng ADA/ETH, ang rate ng Bayad sa Clearance = (1.165-1)*8% = 1.32%.
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Gamitin ang Isolated Margin Trading