Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Function ng Account
Pag-verify ng Pagkakakilanlan

Paano Kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan

Binance
2020-12-29 03:15
Video na Tutorial

Saan ko puwedeng ipa-verify ang aking account?

Puwede mong i-access ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan mula sa [User Center] - [Pagkakakilanlan] o i-access ito nang direkta mula rito. Puwede mong tingnan sa page ang iyong kasalukuyang antas ng pag-verify, na tumutukoy sa limitasyon sa pag-trade ng iyong account sa Binance. Para taasan ang limitasyon mo, kumpletuhin ang naaangkop na antas ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan.
Idinisenyo ang mga pamantayan sa Pag-verify sa Pagkakakilanlan o Know Your Customer (KYC) para protektahan ang iyong account laban sa panloloko, korapsyon, money laundering, at pagpipinansya sa mga terorista.
Kailangang kumpletuhin ng lahat ng bagong user ang [Na-verify] para ma-access ang mga iniaalok na produkto at serbisyo ng Binance, kasama na ang mga pagdeposito, pag-trade, at pag-withdraw ng cryptocurrency.
Para sa mga kasalukuyang user na hindi pa nakakakumpleto ng pag-verify na [Na-verify], pansamantalang gagawing “Pag-withdraw Lang” ang mga pahintulot sa kanilang account, kung saan magiging limitado sa pag-withdraw ng pondo, pagkansela ng order, pagsasara ng posisyon, at pag-redeem ang mga serbisyo.
Batay sa iyong rehiyon o mga napiling channel ng pagbabayad, posibleng kailangan mong pataasin ang iyong antas ng pag-verify sa pagkakakilanlan para mapaigting ang seguridad ng iyong account. Para sa higit pang detalye, sumangguni sa Bakit Ko Kailangang Kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan.

Paano kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan? Isang sunod-sunod na gabay

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [User Center] - [Pagkakakilanlan].
2. I-click ang [Magpa-verify].
3. Dito, makikita mo ang [Na-verify], [Karagdagang Na-verify], at [Pag-verify sa Enterprise] at ang mga kaukulang limitasyon ng mga ito sa pagdeposito at pag-withdraw. Magkakaiba ang mga limitasyon sa iba't ibang bansa. Puwede mong baguhin ang iyong bansa sa pamamagitan ng pag-click sa button sa tabi ng [Tinitirhang Bansa/Rehiyon].
Pagkatapos noon, i-click ang [Magsimula Ngayon] para i-verify ang iyong account.
4. Piliin ang iyong bansang tinitirhan. Siguraduhing tumutugma sa iyong mga dokumento ng ID ang bansang tinitirhan mo.
Pagkatapos, makikita mo ang listahan ng mga kinakailangan sa pag-verify para sa iyong partikular na bansa/rehiyon. I-click ang [Magpatuloy].
5. Ilagay ang iyong personal na impormasyon at i-click ang [Magpatuloy].
Siguraduhin na naaayon sa iyong mga dokumento ng ID ang lahat ng ilalagay na impormasyon. Hindi mo na ito mababago kapag nakumpirma na ito.

6. Pagkatapos, kakailanganin mong mag-upload ng mga larawan ng iyong mga ID na dokumento. Piliin ang uri ng ID at ang bansa kung saan inisyu ang iyong mga dokumento. Karamihan sa mga user ay puwedeng magpa-verify gamit ang pasaporte, ID card, o lisensya sa pagmamaneho. Sumangguni sa mga naaangkop na opsyong iniaalok para sa bansa mo.
7. Sundin ang mga tagubilin para mag-upload ng mga larawan ng iyong dokumento. Malinaw dapat na nakikita sa mga larawan mo ang buong ID na dokumento.
Halimbawa, kung gagamit ka ng ID card, kailangan mong kumuha ng mga larawan ng harap at likod ng iyong ID card.
8. Pagkatapos ma-upload ang mga larawan ng dokumento, hihingi ng selfie ang system. I-click ang [Mag-upload ng File] para mag-upload ng kasalukuyang larawan mula sa iyong computer.
9. Pagkatapos noon, hihilingin sa iyo ng system na kumpletuhin ang pag-verify gamit ang mukha. I-click ang [Magpatuloy] para tapusin ang pag-verify gamit ang mukha sa computer mo. Huwag magsuot ng sumbrero, salamin, o huwag gumamit ng mga filter, at siguraduhing sapat ang liwanag.
Puwede mo ring itapat ang iyong mouse sa QR code sa kanang bahagi sa ibaba para sa Binance App na lang kumpletuhin ang pag-verify. I-scan ang QR code gamit ang iyong App para tapusin ang proseso ng pag-verify gamit ang mukha.
10. Pagkatapos kumpletuhin ang proseso, matiyagang maghintay. Maagap na susuriin ng Binance ang iyong data. Kapag na-verify na ang iyong aplikasyon, magpapadala kami sa iyo ng abiso sa email.
  • Ilagay ang pangunahin mong impormasyon at kumpletuhin ang pag-verify gamit ang larawan sa loob ng 15 minuto. Huwag i-refresh ang iyong browser habang nasa proseso.
  • Puwede mong subukang kumpletuhin ang proseso ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan hanggang sa 10 beses kada araw. Kung tinanggihan ang iyong aplikasyon nang 10 beses sa loob ng 24 na oras, maghintay nang 24 na oras bago subukan ulit.

Mga Madalas Itanong

Sa bihirang mga kaso, kung hindi tutugma ang selfie mo sa mga ibinigay mong ID na dokumento, kakailanganin mong magbigay ng mga karagdagang dokumento at maghintay para sa manu-manong pag-verify. Tandaang puwedeng tumagal nang ilang araw ang manu-manong pag-verify. Nagpapatupad ang Binance ng isang komprehensibong serbisyo sa pag-verify sa pagkakakilanlan para ma-secure ang mga pondo ng lahat ng user, kaya tiyaking matutugunan ng mga materyales na ibibigay mo ang mga kinakailangan kapag pinupunan mo ang impormasyon.
Tuloy-tuloy na sinusuri ng Binance ang mga produkto at serbisyo nito para tumukoy ng mga pagbabago at pagpapahusay. Sumangguni sa page na [Personal na Pagkakakilanlan] para sa mga pinaka-updated na limitasyon sa pag-withdraw.
Kailangang kumpletuhin ng lahat ng bagong user ang pag-verify na [Na-verify] para ma-access ang mga iniaalok na produkto at serbisyo ng Binance, kasama na ang mga pagdeposito, pag-trade, at pag-withdraw ng cryptocurrency. Para sa mga kasalukuyang user na hindi pa nakakakumpleto ng Intermediate na Pag-verify, pansamantalang gagawing “Pag-withdraw Lang” ang mga pahintulot sa kanilang account, kung saan magiging limitado sa pag-withdraw ng pondo, pagkansela ng order, pagsasara ng posisyon, at pag-redeem ang mga serbisyo. Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa aming anunsyo.
Kung gusto mong taasan ang iyong mga limitasyon para sa pagbili at pagbebenta ng crypto o mag-unlock ng higit pang feature ng account, kailangan mong kumpletuhin ang pag-verify na [Karagdagang Pag-verify]. Sundin ang mga hakbang sa ibaba:
Ilagay ang iyong address at i-click ang[Magpatuloy].
I-upload ang iyong patunay ng address. Puwede itong bank statement o utility bill mo. I-click ang [Kumpirmahin] para magsumite.
Ire-redirect ka pabalik sa [Personal na Pag-verify] at lalabas na [Sinusuri] ang status sa pag-verify. Maging matiyaga sa paghihintay para maaprubahan ito.
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Mag-apply para sa Corporate Account