Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Function ng Account
Pag-verify ng Pagkakakilanlan

Paano Kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan

Binance
2020-12-29 03:15

Saan ko puwedeng ipa-verify ang aking account?

Puwede mong ma-access ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan mula sa [User Center] - [Pagkakakilanlan], o i-access ito nang direkta rito. Puwede mong tingnan sa page ang iyong kasalukuyang antas ng pag-verify, na tumutukoy sa limitasyon sa pag-trade ng iyong account sa Binance. Para taasan ang limitasyon mo, kumpletuhin ang naaangkop na antas ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan.
Idinisenyo ang mga pamantayan sa Pag-verify sa Pagkakakilanlan o Know Your Customer (KYC) para protektahan ang iyong account laban sa panloloko, korupsyon, money laundering, at pagpipinansya sa mga terorista.
Batay sa iyong rehiyon o mga napiling channel ng pagbabayad, posibleng kailangan mong pataasin ang iyong antas ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan para mapataas ang seguridad ng iyong account. Para sa higit pang detalye, sumangguni sa Bakit Ko Kailangang Kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan.

Paano kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan? Isang sunod-sunod na gabay

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [User Center] - [Pagkakakilanlan].
2. I-click ang [Magpa-verify].
3. Dito, makikita mo ang tatlong antas ng pag-verify - Basic, Intermediate, at Advanced, at ang kani-kanilang limitasyon sa pagdeposito at pag-withdraw. Magkakaiba ang mga limitasyon sa iba't ibang bansa. Puwede mong palitan ang iyong bansa sa pamamagitan ng pag-click sa button sa tabi ng [Tinitirhang Bansa/Rehiyon].
Pagkatapos nito, i-click ang [I-verify Ngayon] para magsimula.
4. Ilagay ang iyong personal na impormasyon at i-click ang [Magpatuloy].
Tiyaking ang lahat ng impormasyong inilagay ay tumutugma sa iyong mga dokumento ng ID. Hindi mo na ito mababago kapag nakumpirma na ito.
5. Na-verify na ang iyong account para sa [Basic]. Para mas taasan ang iyong mga limitasyon sa pag-trade, i-click ang [Mag-upgrade sa Mas Matataas na Limitasyon] para mag-verify para sa [Intermediate].
6. Pagkatapos, kakailanganin mong mag-upload ng mga larawan ng iyong mga dokumento ng ID. Piliin ang uri ng ID at ang bansang nagbigay sa iyo ng mga dokumento mo. Karamihan sa mga user ay puwedeng magpa-verify gamit ang pasaporte, ID card, o lisensya sa pagmamaneho. Sumangguni sa mga naaangkop na opsyong iniaalok para sa bansa mo.
7. Sundin ang mga tagubilin para mag-upload ng mga larawan ng iyong dokumento. Malinaw dapat na nakikita sa mga larawan mo ang buong dokumento ng ID.
Halimbawa, kung gumagamit ka ng ID card, kailangan mong kumuha ng mga larawan ng harap na bahagi at likod na bahagi ng iyong ID card.
8. Pagkatapos ma-upload ang mga larawan ng dokumento, hihingi ng selfie ang system. I-click ang [Mag-upload] para mag-upload ng kasalukuyang larawan mula sa computer mo.
9. Pagkatapos nito, hihilingin sa iyo ng system na kumpletuhin ang pag-verify gamit ang mukha. I-click ang [Magpatuloy] para tapusin ang pag-verify gamit ang mukha sa computer mo. Huwag magsuot ng sumbrero, salamin, o huwag gumamit ng mga filter, at tiyaking sapat ang liwanag.
Puwede mo ring itapat ang mouse sa [Hindi makagamit ng PC?] para sa Binance App na lang kumpletuhin ang pag-verify. I-scan ang QR code gamit ang iyong App para tapusin ang proseso ng pag-verify gamit ang mukha.
10. Pagkatapos kumpletuhin ang proseso, matiyagang maghintay. Maagap na susuriin ng Binance ang iyong data. Kapag na-verify na ang iyong aplikasyon, magpapadala kami sa iyo ng abiso sa email.
  • Ilagay ang pangunahin mong impormasyon at kumpletuhin ang pag-verify gamit ang larawan sa loob ng 15 minuto. Huwag i-refresh ang iyong browser habang nasa proseso.
  • Puwede mong subukang kumpletuhin ang proseso ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan hanggang sa 10 beses kada araw. Kung tinanggihan ang iyong aplikasyon nang 10 beses sa loob ng 24 na oras, maghintay nang 24 na oras bago subukan ulit.
11. Para pataasin pa ang mga limitasyon mo sa pag-trade, i-click ang [I-verify Ngayon] para kumpletuhin ang [Advanced] na pag-verify.
12. Ilagay ang iyong address at i-click ang [Magpatuloy].
13. I-upload ang iyong patunay ng address. Puwede itong bank statement o utility bill mo. Tandaang hindi puwedeng lumampas sa 5M ang laki ng larawan. I-click ang [Kumpirmahin] para magsumite.
14. Ire-redirect ka ulit sa [Personal na Pag-verify] at lalabas na [Sinusuri] ang status sa pag-verify.

Mga Madalas na Itanong

Sa bihirang mga kaso, kung hindi tutugma ang selfie mo sa mga ibinigay mong dokumento ng ID, kakailanganin mong magbigay ng mga karagdagang dokumento at maghintay para sa manu-manong pag-verify. Tandaang puwedeng tumagal nang ilang araw ang manu-manong pag-verify. Nagpapatupad ang Binance ng isang komprehensibong serbisyo sa pag-verify sa pagkakakilanlan para ma-secure ang mga pondo ng lahat ng user, kaya tiyaking matutugunan ng mga materyales na ibibigay mo ang mga kinakailangan kapag pinupunan mo ang impormasyon.
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Mag-apply para sa Corporate Account