Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Spot Trading
Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Ano ang mga Market Maker at Taker

2021-01-13 09:19
Ang mga merkado ng crypto ay binubuo ng mga maker at taker. Ang mga market maker ay gumagawa ng mga buy o sell order na napupunta sa order book, na hindi agad ipinapatupad. Halimbawa, kapag naglagay ng limit order para magbenta ng 1 BTC kapag umabot ang presyo sa $50,000. Gamit ang mga order na ito, nagkakaroon ng liquidity para sa merkado para maging mas madali para sa iba pang trader na makabili o makapagbenta agad ng BTC kapag natugunan ang kondisyon. Tinatawag na mga taker ang mga trader na bumibili o nagbebenta agad. Sa madaling salita, pinupunan ng mga taker ang mga order na ginagawa ng mga maker.
Karaniwang nagbibigay ang mga palitan ng insentibo sa mga maker para magbigay ng liquidity sa pamamagitan ng mas mababang bayarin para sa kanilang mga order. Kung natingnan mo na ang aming iskedyul ng bayad, makikita mo na iba-iba ang bayaring sinisingil ng Binance depende kung isa kang maker o taker. Para sa mga VIP user, mas maliit ang sinisingil na bayarin sa mga maker kaysa sa mga taker. Talakayin natin nang mas detalyado ang dalawang tungkulin.

Taker:

Kapag naglagay ka ng isang order na mate-trade kaagad bago mapunta sa order book, isa kang taker. Totoo ito mapunan mo man nang bahagya o buo ang order.
Ang mga trade mula sa mga market order ay palaging mga taker, dahil ang mga market order ay hinding-hindi napupunta sa order book. Ang mga trade na ito ay "kumukuha" ng dami mula sa order book, at samakatuwid ay mga trade ng taker.
Ang mga limit immediate or cancel (IOC) at limit fill or kill (FOK) order (na maa-access sa pamamagitan ng API) ay palagi ring mga order ng mga taker.

Maker:

Kapag naglagay ka ng order na napupunta sa order book nang bahagya o buo, gaya ng limit order, magiging trade ng maker ang anumang kasunod na trade na magmumula sa order na iyon.
Ang mga order na ito ay nagdaragdag ng dami sa order book, tumutulong na gawin ang merkado, at kaya naman tinatawag ang mga ito na mga maker para sa anumang kasunod na trade.
Tandaan:
  • Ang isang limit Good Until Canceled (GTC) order (na naa-access sa pamamagitan ng API) ay puwedeng i-trade bilang taker at maker order.
  • Ang paggamit ng limit order ay hindi nagbibigay ng garantiyang magiging order ng maker ang order mo.
  • Kung gusto mong matiyak na mapupunta sa order book ang order bago ito mapunan, piliin ang “Post only” kapag inilalagay ang iyong order (available lang sa website at desktop app ng Binance sa ngayon).
Para sa higit pang detalye, sumangguni sa Pagpapaliwanag tungkol sa Mga Market Maker at Market Taker.