Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Function ng Account
Gabay sa Mga Function ng Account

Paano I-unlock ang Account

Binance
2020-12-29 10:09
_.gif
Kung ang iyong account ay na-frozen (o "locked"), mangyaring sundin ang mga hakbang sa ibaba upang i-reactivate ang iyong account.
Mangyaring bisitahin ang https://www.binance.com at mag-log in sa iyong account. Dapat mong makita ang dialog box na ito. I-click ang【Unlock】button upang simulan ang proseso ng reactivation ng account.
unlock.png
Basahin ng mabuti ang paalala at lagyan ng tsek ang kani-kanilang mga kahon kung tinatanggap mo ang mga tuntunin at mga impormasyong ibinigay. I-click ang【Reactivate Account】button upang magpatuloy.
mceclip0.png
Matapos i-click, mangyaring sundin ang mga sumusunod na hakbang upang makumpleto ang mga verification sa ibaba:
Pagsagot sa Security Questions:
en.png
mceclip5.png
Email ng Pagkumpirma:
Once you submit your data, our system will send you an automatic confirmation email. Please click 【Confirm Reactivate】 to proceed further. Matapos mai-submit ang mga sagot, padadalhan ka ng aming system ng isang awtomatikong email ng pagkumpirma. Mangyaring i-click ang 【Confirm Reactivate】 upang magpatuloy pa.
mceclip9.png
mceclip8.png
ID verification:
mceclip10.png
I-click ang【Next】 para simulan ang verification.
  • Mangyaring piliin ang bansa ng nagkaloob ng ID at piliin ang uri ng ID.
22.png
  • I-upload ang harapang bahagi ng iyong ID document
24.png
  • I-upload ang likurang bahagi ng iyong ID document.
26.png
  • Mag-upload ng isang selfie na malinaw na nakikita ang iyong mukha (hindi kami tumatanggap ng mga screenshot o na-edit na larawan).
mceclip11.png
Facial verification:
mceclip12.png
Susuriin namin ang iyong aplikasyon sa lalong madaling panahon sa sandaling nakumpleto mo ang mga pag-verify.
* Ang iba`t ibang mga user ay maaaring dumaan sa magkakaibang mga operasyon batay sa katayuan ng account at mga kaugnay na impormasyon.
Narito ang gabay para sa facial verification:
Simulan ang proseso sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code gamit ang Binance mobile app sa Android o iOS.
Para sa Android app:
Buksan ang iyong Binance app, i-navigate ang [Account] section at i-tap ang [Scan] button o i-tap ang simbolo ng pag Scan sa kaliwang sulok sa itaas ng home page.
888.png
Para sa iOS APP:
Buksan ang iyong Binance app at i-navigate ang [Home] section at i-tap [Scan] button o i-tap ang simbolo ng Scan sa kanang sulok sa itaas sa home page.
mceclip0.png
May katanungan ka pa ba?submit a request
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Magrehistro sa Binance App