Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Tip sa Seguridad

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tip sa Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Mga Tip sa Seguridad

2021-04-22 03:49
Para magkaroon ng higit na seguridad ang iyong account sa Binance, huwag kalimutang ipatupad at sundin ang apat na pangunahing prinsipyo ng seguridad na nakalista sa ibaba:
  • HUWAG ibigay ang iyong password sa sinuman!
  • HUWAG tawagan ang anumang numero ng telepono ng isang taong nagsasabing siya ay isang empleyado ng Binance o mula sa Support team!
  • HUWAG magpadala ng pera sa sinumang nagsasabing siya ay isang empleyado ng Binance.
  • I-enable ang Two Factor Authentication (alinman sa Google Authenticator o SMS Authentication).
Para sa mga karagdagang tip tungkol sa pag-secure ng iyong account, sumangguni sa mga link sa ibaba: