Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Mga Patakaran sa Pag-mint ng Binance NFT

2022-06-28 06:05
Ibinabalangkas ng artikulong ito ang saklaw ng pagpapatupad ng Binance NFT. Hindi aaprubahan ang mga NFT na gustong i-mint ng mga user, kung matutukoy sa pagsusuri na naglalaman ng hindi naaangkop na content ang iyong NFT.
1. Patakaran sa Pagpapaliban ng Settlement ng Benta para sa Mga Karaniwang Koleksyon ng NFT
Para maiwasan ang anumang posibleng scam o paglabag sa copyright ng mga ginagawang NFT na mini-mint sa Marketplace ng NFT, paghihigpitan ng Binance NFT ang pag-withdraw ng mga pondo ng transaksyon mula sa mga karaniwang koleksyon ng NFT bilang pag-iingat. 
Para sa mga Karaniwang koleksyon ng NFT na hindi na-verify ng Binance, paghihigpitan ang mga creator sa pag-withdraw ng kanilang mga pondo mula sa una nilang transaksyon sa NFT sa loob ng sampung araw mula sa petsa ng matagumpay na transaksyon. 
Pagkalipas ng 10 araw, kung walang indikasyon ng potensyal na paglabag sa Mga Patakaran sa Pag-mint at Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Binance NFT ang (mga) naibentang asset, magagamit o mawi-withdraw na ng mga user ang mga pondo.
2. Sususpindihin ang Access sa Pag-mint sa loob ng susunod na 24 na oras, kapag tinanggihan ng awtomatikong pagsusuri ang isang user sa pag-mint ng regular na NFT o paggawa ng koleksyon ng NFT nang mahigit sa 3 beses.
Kung tatanggihan ng system ng awtomatikong pag-verify ang iyong koleksyon ng NFT o NFT, hindi imi-mint ang iyong koleksyon ng NFT o NFT, at makakakita ng mensahe ng error ang mga user. Puwede itong mangyari dahil sa ilang bagay. Halimbawa, natukoy sa pagsusuri na may hindi naaangkop na content ang iyong NFT. Tandaan na kung mangyayari ito nang mahigit o katumbas ng 3 beses sa loob ng 24 na oras, masususpinde ka sa pag-mint sa loob ng susunod na 24 na oras.
3. Sususpindihin sa loob ng susunod na 1 oras ang Access sa Pag-mint kung susubukan ng user na baguhin ang anumang larawan nang mahigit 10 beses sa loob ng 1 minuto, habang nasa proseso ng pag-mint ng koleksyon ng NFT o NTF.
Kung susubukan mong baguhin ang isang larawan para sa iyong NFT o koleksyon ng NFT habang nasa proseso ng pag-mint nang mahigit sa 10 beses sa loob ng isang minuto, sususpindihin ka sa pag-mint sa loob ng susunod na 24 na oras.
4. Paano inaaksyunan ng Binance NFT ang mga paglabag?
Nakabatay ang parusa sa bawat paglabag sa iba't ibang salik, kabilang ang, pero hindi limitado sa, kalalaan ng paglabag at dating track record ng user. 
Kabilang sa mga paglabag ang: 
1) May Natukoy na Mapanlokong Koleksyon o Scam:
Kasalukuyang naka-ban ang NFT na ito sa Binance NFT at hindi ito puwedeng i-trade, pero puwede itong i-withdraw.
2) May Natukoy na Paglabag sa Copyright:
Kasalukuyang naka-ban ang NFT na ito sa Binance NFT at hindi ito puwedeng i-trade, pero puwede itong i-withdraw.
3) Tahasan o Sensitibong Content: 
Kasalukuyang naka-ban ang NFT na ito sa Binance NFT at hindi ito puwedeng i-trade, pero puwede itong i-withdraw.
4) May Natukoy na Nakaw na NFT: 
Kasalukuyang naka-ban ang NFT na ito sa Binance NFT at hindi ito puwedeng i-trade, pero puwede itong i-withdraw.
5) Iba pa
Puwede kaming magpatupad ng aksyon sa isang partikular na asset (hal., isang NFT), isang koleksyon ng mga asset (hal., isang koleksyon ng NFT), o isang indibidwal na account. 
Ang sumusunod ay isang listahan ng mga potensyal na aksyong gagawin ng Binance NFT para sa content na lumalabag sa aming Mga Patakaran at Mga Tuntunin ng Serbisyo. 
 • Creator:
  • Puwede kaming gumawa ng aksyon sa antas ng account kung malalaman naming nilabag nang matindi ng user ang Mga Patakaran at Mga Tuntunin ng Serbisyo o paulit-ulit niyang nilabag ang mga ito kahit nakatanggap na siya ng mga babala. 
 • Koleksyon:
  • Pag-aalis sa koleksyon — kung mapagpapasyahan naming labag ang isang Koleksyon ng NFT sa aming patakaran, aatasan namin ang iniulat na user na alisin ang (mga) listing.
  • Makakatanggap ang iniulat na user ng email na naglalaman ng mga detalye ng lumalabag na Koleksyon ng NFT at mga patakarang nilabag nito.
  • Pagkatapos, kailangang alisin ng iniulat na user ang tinutukoy na Koleksyon ng NFT. 
 • NFT: 
  • Pag-aatas na alisin ang asset — kung mapagpapasyahan naming labag ang isang indibidwal na NFT sa aming patakaran, aatasan namin ang iniulat na user na alisin ang listing. 
  • Makakatanggap ang iniulat na user ng email na naglalaman ng mga detalye ng lumalabag na NFT at mga patakarang nilabag nito.
  • Pagkatapos, kailangang alisin ng iniulat na user ang tinutukoy na NFT.
Mga Uri ng Mga Parusa:
 • Pag-freeze: Para sa matitinding paglabag, permanenteng ifi-freeze ng Binance NFT ang asset. Ipagbabawal ang anumang aksyon, kabilang ang pag-trade o pag-withdraw sa asset. 
 • Pag-ban: Hindi papayagang i-trade ang asset sa aming platform. Gayunpaman, puwede pa ring i-withdraw ng user ang asset. 
   
Mawawala sa mga creator ang lahat ng access sa pag-mint kung makakatanggap sila ng pangatlong parusa. 
Puwedeng magsumite ng apela ang mga user na naniniwalang hindi dapat nasuspinde ang kanilang account. Kabilang dito ang mga permanenteng pagsususpinde. 
Para maghain ng apela, puwedeng makipag-ugnayan ang mga apektadong user sa customer service ng Binance para ipaalam ang mga detalye ng kanilang kahilingan. Kung makikita namin na valid ang pagsususpinde pagkatapos ng pagsusuri, aabisuhan namin ang apektadong user tungkol sa resulta ng apela kasama ang impormasyon tungkol sa kanyang paglabag.
Hindi tatanggapin ng Binance ang mga sumusunod na hindi naaangkop na content ng NFT:
 • Paggamit sa logo ng Binance na hindi opisyal na inawtorisahan ng Binance. 
 • Hindi awtorisadong paggamit sa mga personal na larawan (hal. CZ, Elon Musk).
 • Hindi puwedeng ilagay sa paglalarawan ng NFT ang mga URL sa mga external na website at komunidad, pati na anumang promosyon ng mga external na platform.
 • Content na mapanganib, mapang-abuso, nakakapanakit kaugnay ng lahi o etnisidad, tahasang sekswal, mapanirang-puri, o mapanghimasok sa mga karapatan sa personal na privacy. 
 • Content na naglalaman ng anumang bandila, simbolo ng partido, badge, o nazi na simbolo, pati na anumang nauugnay sa digmaan, kamatayan, o massacre.
 • Pagmumura o nakakasakit na wika sa anumang content.
 • Kinopya mula sa isang platform o gallery ng third-party (hal. Google, Baidu). 
 • Mga larawang mababa ang kalidad na may mababang resolution. 
 • May kasamang paglabag sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari.