Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Spot & Margin Trading
Margin Trading

Ano ang Pondo ng Insurance ng Margin

Binance
2021-06-28 05:36
Idinisenyo ang Pondo ng Insurance ng Margin para makabawi sa mga pagkaluging natatamo kapag mas mababa sa 0 ang equity ng account ng Cross Margin o Isolated Margin (asset na babawasan ng pananagutan) ng user, o kapag hindi mabayaran ng user ang mga utang sa mga order ng Pautang sa Crypto. Sa ganitong sitwasyon, ipapasok ng platform sa Pondo ng Insurance ng Margin ang Bayarin sa Clearance ng Liquidation at bahagi ng kita mula sa Margin, pati na Mga Pautang sa Crypto.
Mga patakaran sa Pondo ng Insurance ng Margin:
  1. Kung maba-bankrupt ang iyong margin account, hal., walang sapat na pondo sa account para mabayaran ang utang pagkatapos itong puwersahang ma-liquidate, na magreresulta sa negatibong equity (asset-pananagutan), gagamitin ng system ang Pondo ng Insurance ng Margin para bayaran ang utang mo.
  2. Kung maba-bankrupt din ang iyong order ng Pautang sa Crypto at kulang ang collateral bilang pambayad sa utang, babayaran ito ng system gamit ang Pondo ng Insurance ng Margin.
Puwede mong tingnan ang balanse ng iyong Pondo ng Insurance ng Margin sa pamamagitan ng pag-click sa [Wallet] - [Margin] - [Higit Pang Data] - [Pondo ng Insurance], o puwede mo rin itong tingnan nang direkta sa [Pondo ng Insurance ng Margin].

Ano ang Bayarin sa Clearance ng Liquidation?

Kung puwersahang ili-liquidate ang iyong Margin account o order ng Pautang sa Crypto, maniningil ang Pondo ng Insurance ng Margin ng isang partikular na porsyento bilang bayarin sa clearance. Makikita ang bayaring ito sa Kasaysayan ng Bayad sa Clearance ng Margin account. Gayunpaman, inirerekomenda sa iyo na kontrolin mong mabuti ang iyong mga panganib para maiwasan ang mga puwersahang pag-liquidate. Hindi mababago ang presyo ng liquidation ng user bilang resulta.
Mga Produkto
Bayad sa liquidation
Cross Margin
Mga na-liquidate na asset sa Cross Margin*2%
Isolated Margin
Mga na-liquidate na asset ng Isolated Margin*rate ng bayad sa clearance na katumbas ng Naka-tier na Leverage
Mga Pautang sa Crypto
Mga na-liquidate na asset ng Pautang sa Crypto*2%
Tandaan: Ang rate ng Bayad sa Clearance na katumbas ng Naka-tier na Leverage = (ratio ng panganib sa liquidation ng naka-tier mong leverage habang nasa liquidation -1)*8% (ang max. na halagang puwedeng singilin nang hindi lumalampas sa natitirang balanse ng asset mo pagkatapos ng liquidation).
Halimbawa: Kung ili-liquidate at babawasan ang mga posisyon ng isang user sa Tier 3 ng ADA/ETH, ang rate ng Bayad sa Clearance = (1.165-1)*8% = 1.32%.
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Gamitin ang Isolated Margin Trading