Exchange
Palitan ng Blockchain at crypto asset
Academy
Edukasyon sa blockchain at crypto
Broker
Mga solusyon sa trading terminal
Charity
Kawanggawa
Cloud
Mga solusyon sa palitan ng enterprise
DEX
Mabilis at ligtas na desentralisadong palitan ng digital asset
Labs
Incubator para sa mga nangungunang proyekta ng blockchain
Launchpad
Palataporma ng paglaunch ng token
Research
Mga analysis at report na institutional-grade
Trust Wallet
Opisyal na crypto wallet ng Binance
Bumili ng Crypto
Mga Merkado
Mag-convert
Ang pinakamadaling paraan para mag-trade
Karaniwan
Simple at madaling gamiting interface
Advanced
Kumpletong access sa lahat ng tool sa pag-trade
Margin na Wallet
Pataasin ang iyong mga kita gamit ang leverage
P2P Account
Bank transfer at 100+ na pagpipilian
Stock Token
New
Mag-trade ng Mga Stock gamit ang Crypto
Mag-trade
I-scan para ma-download ang IOS at Android App
Mag-download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Deposito ng Crypto
Tala ng mga Maling Deposito
Binance
2021-01-13 08:48
Nawawala o maling TAG:
Kung nakalimutan mong gamitin ang isang Tag, Memo o payment ID (hal. BNB, XLM, XRP, atbp.) o gumamit ng maling tag, kung gayon ang iyong deposito ay hindi maki-credit.
Sa kasalukuyan, maaari kang mag-apply para ma-recover ang iyong mga asset sa pamamagitan ng self-service online:
Upang magsumite ng isang application: https://www.binance.com/en/my/wallet/recovery/form/d
Upang i-check ang recovery records: https://www.binance.com/en/my/wallet/recovery/list
Deposit made to incorrect receiving/deposit address or Unlisted token deposited: Ang deposito na ginawa sa maling receiving/deposit address o nag deposito ng Unlisted na token:
Binance generally does not offer a token/coin recovery service. However, if you have suffered a significant loss as a result of incorrectly deposited tokens/coins, Binance may, solely at our discretion, assist you in recovering your tokens/coins. Binance has comprehensive procedures to help our users recovering their financial losses. Please be noted that successful token recovery is not guaranteed. If you have encountered this sort of situation, please remember to provide the following information to us for speedy assistance: Sa pangkalahatan,hindi nag-bibigay ang Binance ng serbisyo upang ang mga token / coin. Gayunpaman, kung nakaranas ka ng isang malaking pagkawala bilang resulta ng maling pagdeposito ng mga token / barya, ang Binance ay maaaring, batay sa aming sariling husga, tulungan ka sa pagbawi ng iyong mga token / coin. Ang Binance ay may komprehensibong pamamaraan upang matulungan ang aming mga users na makabawi sa kanilang pagkalugi. Mangyaring tandaan na ang matagumpay na pagbawi ng token ay hindi garantisado. Kung nakaranas ka ng ganitong uri ng sitwasyon, mangyaring tandaan na ibigay sa amin ang sumusunod na impormasyon para sa mabilis na tulong:
  • Email address ng iyong Binance account
  • Pangalan ng Token
  • Halaga ng Deposito
  • Ang kaukulang TxID
Deposito sa isang hindi tamang address na hindi kabilang sa Binance:
Kung naipadala mo ang iyong mga token sa isang hindi tamang address na hindi kabilang sa Binance. Hindi ka namin mabibigyan ng anumang karagdagang tulong. Iminumungkahi namin na makipag-ugnay sa mga nauugnay na partido (may-ari ng address o exchange / platform kung saan kabilang ang address).
May katanungan ka pa ba? submit a request
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Magdeposito ng Crypto sa Binance