Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Pananalapi
Dual na Pamumuhunan

Ano ang Dual na Pamumuhunan ng Binance

Binance
2021-05-19 05:55
Tutorial na Video

Ano ang Dual na Pamumuhunan ng Binance?

Ang Dual na Pamumuhunan ay isang may istrukturang produktong hindi protektado ang prinsipal na may pinahusay na yield, na kinasasangkutan ng dalawang magkaibang currency. Kapag nag-subscribe ka, puwede mong piliin ang pinagbabatayang asset, currency ng deposito, halaga ng subskripsyon, at petsa ng paghahatid. Ang magiging denominasyon ng iyong kita ay ang currency ng deposito o alternatibong currency, depende sa mga kondisyon sa ibaba.
May dalawang uri ng produkto ng Dual na Pamumuhunan: “Up-and-Exercised” at “Down-and-Exercised”.
1. Para sa mga Up-and-Exercised na produkto
Kung mas mataas (up) ang Settlement Price kaysa sa Strike Price, “exercised” ang produkto.
 • Ang produkto ay “exercised” kung ang Settlement Price Strike Price
 • Ang produkto ay “hindi exercised” kung ang Settlement Price < Strike Price
2. Para sa mga Down-and-Exercised na produkto
Kung mas mababa (down) ang Settlement Price kaysa sa Strike Price, “exercised” ang produkto.
 • Ang produkto ay “exercised” kung ang Settlement Price Strike Price
 • Ang produkto ay “hindi exercised” kung ang Settlement Price > Strike Price
Para sa dalawang uri ng mga produkto ng Dual na Pamumuhunan, matatanggap mo ang mga kita sa currency ng deposito kung hindi exercised ang produkto. Matatanggap mo ang mga kita sa alternatibong currency kung exercised ang produkto.
May petsa ng paghahatid ang bawat naka-subscribe na produkto. Kukunin namin ang spot price nang 08:00 (UTC) sa petsa ng paghahatid bilang settlement price. *Siguraduhing naiintindihan mo nang mabuti ang produkto at ang mga panganib bago mamuhunan.

Paano mag-subscribe sa Dual na Pamumuhunan ng Binance

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [Pananalapi] - [Binance Earn] - [Mataas na Yield].
2. Mag-scroll pababa sa page, hanapin ang [Dual na Pamumuhunan], pagkatapos ay i-click ang [Tumingin Pa].
3. Dito mo makikita ang iba't ibang produkto na may iba't ibang pinagbabatayang asset, gaya ng BTC, BUSD, at USDT.
Ang bawat produkto ay may strike price, petsa ng paghahatid, at APY (Annualized Percentage of Yield). Kapag nag-expire ang produkto kung saan ka nag-subscribe, idaragdag ang kaukulang crypto sa iyong [Spot Wallet] sa loob ng 48 oras.
*Tandaan na hindi mare-redeem nang maaga ang Dual na Pamumuhunan.

Paano kalkulahin ang kita ko?

 • Kapag “exercised” ang isang produkto, ang halaga ng iyong subskripsyon at kita sa interes ay iko-convert sa alternatibong currency kung saan isang strike price ang rate ng conversion. Ipinapakita ng formula sa ibaba ang kabuuang halagang matatanggap mo:
Up-and-Exercised:
(Halaga ng Subskripsyon * Strike Price) * [1 + (APY% * Mga Araw ng Deposito / 365)]

Down-and-Exercised:
(Halaga ng Subskripsyon / Strike Price) * [1 + (APY% * Mga Araw ng Deposito / 365)]

 • Kapag “hindi exercised” ang isang produkto, hindi iko-convert ang halaga ng iyong subskripsyon at kita sa interes at nasa currency ng deposito ang matatanggap mo. Ipinapakita ng formula sa ibaba ang kabuuang halagang matatanggap mo:
Halaga ng Subskripsyon * [1 + (APY% * Mga Araw ng Deposito / 365)]
Halimbawa 1
Namuhunan si Bob ng 1 BTC sa Dual na Pamumuhunan ng Binance nang may posisyong “Up-and-Exercised.” Ang presyo ng BTC ay $30,000, at nag-subscribe siya sa isang 30 araw na produkto na may 40% taunang yield. Nakatakda ang strike price sa $40,000.
Kapag nag-expire ang produkto pagkalipas ng 30 araw, makakakuha si Bob ng isa sa dalawang resulta:
Sitwasyon 1: Ang BTC ay mas mataas sa $40,000
 • Makukuha ni Bob ang halaga ng kanyang 1 BTC sa BUSD, kasama ang 40% taunang yield.
  • Kabuuang matatanggap: 1*40,000*[1+(40%*30/365)] = 41,315 BUSD
Sitwasyon 2: Ang BTC ay mas mababa sa $40,000
 • “Hindi exercised” ang produkto, mababawi ni Bob ang 1 BTC niya, kasama ang 40% taunang yield.
  • Kabuuang matatanggap: 1 BTC*[1+(40%*30/365)] = 1.03288 BTC
Halimbawa 2
Namuhunan si Alice ng 100 BUSD sa Dual na Pamumuhunan ng Binance nang may posisyong “Down-and-Exercised. Ang presyo ng BTC ay $30,000, at nag-subscribe siya sa isang 30 araw na produkto na may 40% taunang yield. Nakatakda ang strike price sa $20,000.
Kapag nag-expire ang produkto pagkalipas ng 30 araw, makukuha ni Alice ang isa sa dalawang resulta:
Sitwasyon 1: Ang BTC ay mas mataas sa $20,000
 • “Hindi exercised” ang produkto, mababawi ni Alice ang kanyang 100 BUSD, kasama ang 40% taunang yield.
  • Kabuuang matatanggap: 100*[1+(40%*30/365)] = 104 BUSD
Sitwasyon 2: Ang BTC ay mas mababa sa $20,000
 • Mababawi ni Alice ang halaga ng kanyang 100 BUSD sa BTC, kasama ang 40% taunang yield.
  • Kabuuang matatanggap: 100/20,000*[1+(40%*30/365)] = 0.0052 BTC

Mga Madalas Itanong

1. Nakatakda ba ang Strike Price at APY?

Nakatakda ang strike price at hindi ito magbabago. Paminsan-minsan, puwede kaming pansamantalang huminto sa pagtanggap ng mga bagong subskripsyon kung masyadong malapit sa kasalukuyang reference spot price ang strike price ng isang produkto.
Laging nagbabago ang APY at pangunahin itong nakadepende sa strike price, mga natitirang araw ng deposito, at pati na rin sa volatility ng presyo. Kapag nakapag-subscribe ka na sa isang produkto ng Dual na Pamumuhunan, mala-lock in ang APY sa lahat ng iyong araw ng deposito at hindi na ito magbabago mula sa puntong iyon.

2. Paano ko matitingnan ang mga order ko?

Pumunta sa [Mga Order] > [Kasaysayan ng Earn] > [Dual na Pamumuhunan]. Dito, puwede mong tingnan ang iyong mga kasalukuyang item sa subskripsyon at pag-redeem.

3. Kailan ko makukuha ang mga kita ko?

May petsa ng paghahatid ang bawat naka-subscribe na produkto. Kukunin namin ang spot price nang 08:00 (UTC) sa petsa ng paghahatid bilang settlement price. Ililipat sa iyong spot account ang iyong kita sa loob ng 48 oras mula 08:00 (UTC). Hindi puwedeng i-redeem nang maaga ang mga produkto ng Dual na Pamumuhunan. Matatanggap mo lang ang mga kita pagkalipas ng petsa ng paghahatid, pero hindi mas maaga.

4. Puwede ko bang kanselahin ang subskripsyon ko?

Sa kasamaang palad, hindi mo puwedeng kanselahin ang iyong subskripsyon kapag nakapag-subscribe ka na. Basahin nang mabuti ang mga tuntunin ng produkto bago mag-subscribe.

5. Ano ang “Strike Price,” “Pinagbabatayang Asset,” “Currency ng Deposito,” “Alternatibong Currency,” “Mga Araw ng Deposito,” at “Settlement Price”?

Strike PriceIsang nakatakdang presyo kung saan iko-convert sa alternatibong currency ang currency ng deposito kung exercised ang produkto.
Pinagbabatayang AssetIsang asset kung saan nakabatay ang isang produkto ng Dual na Pamumuhunan. Halimbawa, kung ang ginagamit mong sanggunian ay spot price ng BTC at strike price ng BTC, BTC ang pinagbabatayang asset.
Currency ng DepositoAng currency na ginamit mo para mag-subscribe sa isang produkto ng Dual na Pamumuhunan.
Alternatibong CurrencyAng currency na matatanggap mo kung exercised ang produkto.
Mga Araw ng DepositoIsang bilang ng mga araw na natitira hanggang sa petsa ng paghahatid.
Settlement PriceSpot price nang 08:00 (UTC) sa petsa ng paghahatid. Tinutukoy ng settlement price at strike price kung exercised ba ang isang produkto o hindi.

6. Anong uri ng mga produkto ang mayroon kayo sa Dual na Pamumuhunan?

Sa kasalukuyan, mayroon kaming dalawang uri ng mga pinagbabatayang asset: BTC at ETH.
Nakabuod sa talahanayan sa ibaba ang kumpletong listahan ng mga produktong kasalukuyang mayroon kami sa Dual na Pamumuhunan.
Mga Kaugnay na Artikulo
Mga Tuntunin ng Kasunduan sa Pagbili sa Dual na Pamumuhunan