Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
VIP

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Paano Magsimula sa mga Function ng Pinapamahalaang Sub-Account at Mga Madalas Itanong

2021-12-29 02:18
Mga Pinapamahalaang Function ng Sub-Account
Sunod-sunod na Gabay
Mga Pinapamahalaang Function ng Sub-Account

Ano ang Pinapamahalaang Sub-Account?

Ang Pinapamahalaang Sub-Account ay isang uri ng account para sa mga mamumuhunang nagpapahalaga sa flexibility sa paglalaan ng asset at paggamit ng account, habang itinatalaga ang mga trade sa isang propesyonal na team ng pag-trade.
Ibinibigay namin ang feature na Pinapamahalaang Sub-Account para mas mabigyang-kakayahan pa ang mga propesyonal na kumpanya sa pag-trade. Bukod pa sa pagkakaroon ng bayaring pang-VIP, nagbibigay-daan ang feature na ito sa mga kumpanya sa pag-trade na magkaroon ng dagdag pang flexibility ng pamamahala ng pondo, habang pinoprotektahan ang mga diskarte sa pag-trade, at kasaysayan ng order at transaksyon.

Sino ang dapat gumamit sa feature na Pinapamahalaang Sub-account?

Ang flexible na pagpapatakbo ng pinapamahalaang sub-account ay hindi lang nakakatugon sa mga kinakailangan sa pag-iiba ng account ng mamumuhunan, sumusuporta rin ito sa paggawa ng mga mamumuhunan ng maraming pinapamahalaang sub-account para sa iba't ibang team ng pag-trade. Poprotektahan din ng pinapamahalaang sub-account ang mga diskarte sa pag-trade at hindi lalabas sa interface para sa pagpapatakbo ng mamumuhunan ang mga dating/kinomisyong order ng team ng pag-trade.
Mapapakinabangan ng mga mamumuhunan at propesyonal na kumpanya sa pag-trade ang pinapamahalaang sub-account. 
1. Mga Mamumuhunan 
Gusto ng mga mamumuhunan na mapagkakatiwalaan nila ang maraming team ng pag-trade para pamahalaan ang kanilang mga asset, para puwede silang gumawa ng maraming pinapamahalaang sub-account na nauugnay sa iba't ibang team ng pag-trade at mag-withdraw o mag-book ng mga pag-withdraw anumang oras.
2. Team ng pag-trade
Puwedeng gumamit ng maraming pinapamahalaang sub-account ang team ng pag-trade para magpatakbo ng iba't ibang diskarte sa pag-trade habang namamahala ng mga asset para sa mamumuhunan, habang pinoprotektahan ang mga diskarte sa pag-trade para hindi maihayag ang mga ito.
Available ang function ng Pinapamahalaang Sub-account para sa mga user ng corporate account at mga VIP1 (o mas mataas) na user ng personal na account (Kailangan ng mga user na kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan at i-enable ang mga 2FA device bago nila magamit ang serbisyo).

Mga Feature ng Pinapamahalaang Sub-Account

Mga Feature ng Pinapamahalaang Sub-Account
Mga Mamumuhunan
Team ng Pag-trade
 • Maglaan ng mga pondo sa maraming team ng pag-trade para sa pamamahala ng asset sa ilalim ng sarili mong pamamahala.
 • Malayang mag-trade gamit ang sarili mong account sa Binance.
 • Tingnan ang mga balanse ng pinapamahalaang asset anumang oras, at i-secure ang sarili mong mga pondo.
 • Mag-iskedyul ng mga pag-withdraw mula sa mga pinapamahalaang sub-account kapag kinakailangan.
 • Magamit ang mga benepisyo sa antas ng pag-trade ng VIP team.
 • Pamahalaan ang mga pondo ng mga mamumuhunan sa maraming pinapamahalaang sub-account.
 • I-trade ang lahat ng asset na available sa isang karaniwang account gamit ang mga API.
 • Protektahan ang diskarte sa pag-trade/mga rekord ng pag-trade.
 • Ibahagi ang mga tier ng bayad ng VIP sa pangunahing account ng team ng pag-trade, at puwedeng iambag ang mga dami ng pag-trade sa mga tier ng bayad.

Paano mag-apply para sa Pinapamahalaang Sub-account?

Eksklusibo ang mga Pinapamahalaang Sub-account para sa mga VIP user. Kung gusto mong ilapat ang function ng Pinapamahalaang Sub-account ng Asset, makipag-ugnayan sa iyong account manager o mag-email sa vip@binance.com.

Mga Madalas Itanong

1. Pareho ba sa pangunahing account ang nakukuhang diskwento sa bayad sa transaksyon ng mga Pinapamahalaang sub-account?

Oo, susunod sa team ng pag-trade ang diskwento sa bayad sa pag-trade ng pinapamahalaang sub-account at makukuha nito ang mga benepisyo sa antas ng pag-trade ng VIP team, na magbibigay-daan sa iyong magkaroon ng mas mababang bayad kapag nagte-trade ka.
Oo, puwedeng i-withdraw ng mga mamumuhunan ang mga pondong nakalaan sa pinapamahalaang sub-account sa pamamagitan ng function ng pamamahala ng pinapamahalaang sub-account.
Hindi, para maprotektahan ang mga diskarte sa pag-trade ng team ng pag-trade, hindi lalabas sa page ng pagpapatakbo ng mamumuhunan ang kasaysayan ng pag-trade/order ng team ng pag-trade.
Hindi, hindi makakapag-withdraw ang team ng pag-trade ng mga pondo mula sa pinapamahalaang sub-account. Dapat gawin ang mga pag-withdraw mula sa pinapamahalaaang sub-account sa pamamagitan ng pangunahing account ng mamumuhunan.
Bawat mamumuhunan ay puwedeng gumawa ng hanggang 10 pinapamahalaang sub-account.
Hindi, pinapamahalaan ng pangunahing account ng mamumuhunan ang mga pondo sa pinapamahalaang sub-account at kailangang mailipat ang mga pondo sa pamamagitan ng pangunahing account ng mamumuhunan.
Hindi, ike-credit sa orihinal na nag-refer ang mga rebate mula sa pinapamahalaang sub-account.

Ano ang magagawa ng mamumuhunan sa Pinapamahalaaang Sub-Account?

Mga pagpapatakbong puwedeng gawin ng team ng pag-trade sa pinapamahalaang sub-account 
Function
Paglalarawan
Pamamahala ng Account Gumawa ng mga pinapamahalaang sub-account at i-bind ito sa pamamahala ng account ng team ng pag-trade. 
Pagdeposito at pag-withdraw Pamahalaan ang pagdeposito at pag-withdraw ng mga asset sa pagitan ng pangunahin at mga pinapamahalaang sub-account.
Pangkalahatang-ideya ng Wallet at Account Tingnan ang pangkalahatang-ideya ng wallet, mga balanse ng asset, PnL, at iba pang impormasyon ng kasalukuyang pinapamahalaang sub-account.

Pamamahala ng Pinapamahalaang Sub-Account

1. Pumunta sa [Aking Account] - [Sub-Account] - [Pinapamahalaang Sub-Account][Gumawa ng Pinapamahalaang Sub-Account].
2. Ilagay ang pangalan ng account at i-link ang email address ng account manager kapag ginagawa ang account.
3. Kung hindi makakapag-bind, i-click ang [I-bind ang Account] sa tabi ng pinapamahalaang sub account para subukan ulit.

Pagdeposito at pag-withdraw 

Pagdeposito:
1. Pumunta sa [Pinapamahalaang Sub-Account] at mag-click sa kaugnay na sub-account na gusto mong i-access para pumasok sa page ng paglilipat ng sub-account. Puwede kang magdeposito ng mga asset sa pagitan ng pangunahing account at ng kasalukuyang sub-account dito.
Pag-withdraw:
1. Pumunta sa [Pinapamahalaang Sub-Account] at mag-click sa kaugnay na sub-account na gusto mong i-access para pumasok sa page ng paglilipat ng sub-account. Puwede kang mag-withdraw ng mga asset sa pagitan ng pangunahing account at ng kasalukuyang sub-account.
 • Puwedeng pumili ang mga mamumuhunan ng petsa ng paglilipat (sa loob ng 30 araw mula sa araw ng pagpili), ipapadala ang notification ng pag-withdraw sa email address ng team ng pag-trade.
 • Mapipili rin ng mga mamumuhunan na i-withdraw kaagad ang mga asset nila

Pamamahala ng mga Asset

1.  Pumunta sa [Pinapamahalaang Sub-Account] at mag-click sa kaugnay na sub-account na gusto mong i-access. Puwede mong tingnan ang mga asset at unrealized na kita at pagkalugi ng account.

Ano ang magagawa ng team ng pag-trade ng Pinapamahalaang Sub-Account?

Pangkalahatang-ideya sa Mga Feature ng Pamamahala sa Sub-account
Proyekto
Paglalarawan
Tandaan
Pamamahala ng AccountPamahalaan ang Margin account, Futures account, at i-enable ang BLVT para sa mga pinapamahalaang sub-account.
Pamamahala ng APIGawin at i-edit ang mga API key at access ng API ng pinapamahalaang sub-account.Ang bawat pinapamahalaang sub-account ay makakagawa ng hanggang 30 API Key, na puwedeng gamitin para maglagay ng mga order/tanong/posisyon atbp. sa pamamagitan ng sub-account sa pampublikong API interface
Pamamahala ng AssetTingnan ang balanse ng pinapamahalaang sub-account sa pamamagitan ng pag-click sa [Maglipat] para maglipat agad ng mga asset. sa pagitan ng mga Spot at Futures o Margin Wallet.

Pamamahala ng Pinapamahalaang Sub-Account

Puwede mong tingnan ang account sa listahan ng Pamamahala ng Account at pamahalaan ang mga pahintulot ng account dito.

Pamamahala ng API

Puwede kang gumawa at mag-edit ng mga API key at pahintulot ng API ng pinapamahalaang sub-account.

Pamamahala ng asset

Puwede mong tingnan ang balanse ng iyong mga pinapamahalaang sub-account. I-click lang ang [Maglipat] para ilipat agad ang mga asset ng sub-account sa pagitan ng mga Spot at Futures o Margin Wallet.