Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT

Paano Maipalista ang Iyong Coin sa Binance.com

2021-08-18 03:00
Layunin ng Binance na makapagbigay ng karagdagang access sa crypto at ginagawa nito ang lahat ng makakaya nito para makapaglista ng mga de-kalidad na token. Samakatuwid, dumadaan sa mabusising due diligence ang paglilista ng token sa Binance.
Para mailista ang iyong token sa Binance.com, narito ang ilang tip mula sa CEO ng Binance na si Changpeng Zhao (CZ).

Paano mag-apply para makapaglista sa Binance?

Puwede mong sagutan ang mga online na form ng aplikasyon para sa direktang paglilista sa Binance.com at Launchpad/Launchpool application para mag-apply para sa paglilista sa Binance.
Ang pinagkaiba, ang direktang paglilista at Launchpool ay bukas sa mga proyektong may token na nasa sirkulasyon sa merkado o wala pang iniisyung coin, samantalang ang Launchpad ay limitado sa mga proyektong nasa mas maaga-aga pang yugto at hindi pa nakakapagsagawa ng event ng pagbuo ng token.
Siguraduhing isasama mo ang lahat ng impormasyong gusto mong ipaabot sa amin sa form. Tandaan na kinakailangan namin na ang tagapagtatag o CEO ng proyekto ang sumagot sa aplikasyon, dahil kailangan naming makausap ang pangunahing tao sa proyekto kapag may nakita kaming anumang isyu sa listing.
Maging matiyaga sa paghihintay pagkatapos mag-apply dahil kailangan nitong dumaan sa mabusising due diligence. Para mapabilis ang proseso, maging maagap sa pagsagot at propesyonal habang isinasagawa ang pagsusuri.

Ano ang kailangan mong gawin para mailista ang iyong proyekto?

 • Regular na magbigay ng update tungkol sa pag-usad ng iyong proyekto sa komunidad at sa amin (ibig sabihin, linggo-linggo o buwan-buwan). Kinakailangan ito kahit pagkatapos malista sa Binance;
 • Isama ang BNB/BUSD sa iyong ecosystem at/o lumikom ng BNB/BUSD sa habang nagfa-fundraising ka;
 • Suportahan ang Binance sa iyong komunidad.
Mahahalagang paalala
 • Huwag humingi sa aming CEO na si CZ ng update sa status ng iyong aplikasyon;
 • Huwag manghingi ng taong kokontakin. Hindi namin pinapayagang makipag-ugnayan ang mga proyekto sa aming team ng pagsusuri para maiwasan ang may pagkiling na impluwensya pati na rin ang mga potensyal na pagtatangkang manuhol;
 • Huwag “mag-shill” ng mga coin sa aming CEO na si CZ sa Twitter/social media/chat. Sa halip, dapat kang magbigay sa amin ng mga regular na update sa status sa pamamagitan ng form ng aplikasyon para sa paglilista sa Binance (ibig sabihin, linggo-linggo);
 • Huwag ipadala ang iyong white paper sa aming CEO na si CZ.
Tandaan na kahit na posibleng hindi mailista ang iyong proyekto sa ngayon, puwede naming isaalang-alang ulit ang aplikasyon mo sa hinaharap kapag may mga nakita kaming paghusay sa iyong proyekto.

Sino ang makikipag-ugnayan sa iyo pagkatapos mag-apply?

Kung papasa ang iyong proyekto sa aming inisyal na pagsusuri, makikipag-ugnayan ang isang miyembro ng aming team. Sa email lang kami makikipag-ugnayan sa iyo.
May matatanggap kang email mula sa listing@binance.com, na nilagdaan ng sumusunod na PGP signature:
Fingerprint=1371 C295 AF29 AD48 7337 2686 5BB3 501A 4848 4684
Kung hindi nilagdaan ang matatanggap mong email gamit ang signature sa itaas, malamang na scammer ang kausap mo.
Ipapadala namin sa iyo ang anti-phishing code na inilagay mo sa form sa email. Kung hindi magkatugma ang mga iyon, phishing email ang natanggap mo. Siguraduhin na isusumite mo lang ang form nang sinusundan ang link ng Aplikasyon para sa Paglilista sa footer ng Binance.com at sa aming mga opisyal na anunsyo, at siguraduhing wala ka sa isang phishing site. Laging i-double check ang domain name para maprotektahan ang iyong sarili.
Puwede mo ring i-verify kung opisyal na miyembro ng Binance ang isang contact na kausap mo rito.
Mahahalagang paalala
 • Magkakaroon ng mga karagdagang tanong ang aming team ng pagsusuri. Hindi garantisadong maililista ang iyong proyekto kapag may nakipag-ugnayan sa iyo;
 • Nag-aatas ang Binance ng mahigpit na one-way na NDA sa unang pakikipag-ugnayan;
 • Pinagbabawalan ang mga team ng proyekto na maghayag ng impormasyon ng paglilista hangga't hindi namin naiisyu ang aming anunsyo ng paglilista. Kung gustong-gusto mong sabihin sa iyong komunidad na nag-apply ka sa Binance, puwede mong gamitin ang larawan sa itaas ng artikulong ito para sabihing nag-apply ka sa Binance;
 • Kung may magsasabing mayroon silang mga “pakikipagsosyo” o “kasunduan sa paglilista” sa Binance, nagsisinungaling sila o nilalabag nila ang kasunduan nila sa amin, na magpapawalang-bisa sa mga iyon.

Paano ninyo sinusuri ang mga proyekto?

Walang nakatakdang kinakailangan. Gusto naming maglista ng magagandang coin sa Binance, gaya ng mga coin na may napatunayan nang team, kapaki-pakinabang na produkto, at malaking user base.
 • Mag-apply lang para sa paglilista kung mayroon kang kahit man lang minimum na praktikal na produkto, kung hindi, hindi papasa ang iyong aplikasyon sa aming inisyal na screening;
 • Dapat kang tumuon sa paggamit ng user. Puwede mong isama ang mga istatistika ng user sa form ng aplikasyon para makatulong sa aming screening;
 • Sinusuri namin kung paano hinaharap ng team ang mahihirap na sitwasyon, kahit na sa loob lang ito ng sarili nilang komunidad;
 • Huwag kaming subukang piliting ilista ang iyong coin sa pamamagitan ng pagkakalat ng FUD o mga negatibong komento tungkol sa Binance, kung hindi, maba-blacklist ka;
 • Iwasang hilingin sa iyong komunidad na maging sobrang agresibo sa pag-shill ng iyong coin. Puwede itong makasama sa iyo sa aming proseso ng pagsusuri.

Magkano ang sinisingil ninyo para sa bayarin sa paglilista?

Dino-donate namin ang lahat ng bayarin sa paglilista sa Binance Charity Foundation, isang 100% transparent na charity na sinusubaybayan sa blockchain.