Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Mga Update sa API

Na-enable Na ang Functionality ng API para sa Binance Vanilla Options

Binance
2021-01-28 08:51
Mga Kapwa Binancian,
In-enable na ng Binance ang functionality ng API para sa Vanilla Options at sinusuportahan na ngayon ang paglilipat ng mga asset, pagtatakda/pagkansela ng mga order sa pag-trade sa pamamagitan ng API.
Puwedeng i-enable at pamahalaan ng mga user ang functionality ng API ng kanilang Vanilla Options sa Dashboard ng User → Pamamahala ng API, tulad ng ipinapakita sa mga screenshot sa ibaba.
Sumangguni sa kumpletong dokumentasyon ng API sa Vanilla Options dito.
Babala sa Panganib: Bago maglagay ng options order, siguraduhing mayroon kang kumpletong kaalaman sa aming produktong options (para sa higit pang detalye sumangguni sa aming FAQ) at mayroon kang sapat na libreng margin sa iyong balanse sa Vanilla Options wallet para mabayaran ang premium. Kapag bumili ka sa isang option, lahat ng premium na babayaran mo para sa option ay isang pagkalugi kapag hindi ka kumita mula sa pagpapatupad ng option na ito; kapag nagbenta ka ng isang option, ang anumang baliktad na pagbabago-bago ng market price ay hahantong sa isang margin call, at ang iyong account ay mali-liquidate kapag nabigo kang magbigay ng karagdagang collateral sa takdang panahon. Puwedeng magbago-bago ang market price paminsan-minsan, kaya't walang garantiya na ang ipinakitang presyo ay ang eksaktong presyo na ipapatupad mo. Ang impormasyon dito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pananalapi o pamumuhunan mula sa Binance. Ang lahat ng diskarte sa pag-trade ay gagamitin batay sa iyong sariling paghuhusga at pananagutan. Hindi mananagot ang Binance para sa anumang pagkaluging puwedeng mangyari dahil sa iyong paggamit ng Options.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2021-01-27
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance
Hanapin kami sa
Mga Kaugnay na Artikulo
Mga Update sa Paggawa ng Margin Account sa Binance Margin SAPI