Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Mga Update sa API

Abiso sa Mga User ng API sa Pagtanggal sa Pagkakalista ng Mga Endpoint ng WAPI

Binance
2021-04-14 13:41
Mga Kapwa Binancian,
Para mapahusay ang performance ng API at makapagbigay ng mas magagandang serbisyo sa pag-trade para sa aming mga user ng API, tatanggalin ng Binance sa pagkakalista ang lahat ng endpoint ng WAPI mula sa Binance API sa 2021-08-01 2:00 AM (UTC). Ang impormasyon sa mga endpoint ng WAPI ay aalisin mula sa Dokumentasyon ng API sa Binance sa bandang 2021-06-01 2:00 AM (UTC).
Para matiyak na ang iyong mga diskarte sa pag-trade ay hindi maaapektuhan, ang lahat ng mga user ng API ay hinihikayat na mag-upgrade ng mga bot ng pag-trade sa mga endpoint ng SAPI sa lalong madaling panahon.
Mga detalye sa mga endpoint ng WAPI na tatanggalin sa pagkakalista:
Status ng System
GET /wapi/v3/systemStatus.html
Pag-withdraw
POST /wapi/v3/withdraw.html
Kasaysayan ng Deposito
GET /wapi/v3/depositHistory.html
Kasaysayan ng Pag-withdraw
GET /wapi/v3/withdrawHistory.html
Address ng Deposito
GET /wapi/v3/depositAddress.html
Status ng Account
GET /wapi/v3/accountStatus.html
Status ng API Trading ng Account
GET /wapi/v3/apiTradingStatus.html
DustLog
GET /wapi/v3/userAssetDribbletLog.html
Detalye ng Asset
GET /wapi/v3/assetDetail.html
Bayad sa Pag-trade
GET /wapi/v3/tradeFee.html
Listahan ng Sub-account ng Query
GET /wapi/v3/sub-account/list.html
Kasaysayan ng Paglilipat ng Spot Asset ng Query Sub-account
GET /wapi/v3/sub-account/transfer/history.html
Paglilipat ng Spot Asset ng Sub-account
POST /wapi/v3/sub-account/transfer.html
Mga Asset ng Query Sub-account
GET /wapi/v3/sub-account/assets.html
Mga detalye sa mga endpoint ng SAPI:
Status ng System
GET /sapi/v1/system/status
Pag-withdraw
POST /sapi/v1/capital/withdraw/apply
Kasaysayan ng Deposito
GET /sapi/v1/capital/deposit/hisrec
Kasaysayan ng Pag-withdraw
GET /sapi/v1/capital/withdraw/history
Address ng Deposito
GET /sapi/v1/capital/deposit/address
Status ng Account
GET /sapi/v1/account/status
Status ng API Trading ng Account
GET /sapi/v1/account/apiTradingStatus
DustLog
GET /sapi/v1/asset/dribblet
Detalye ng Asset
GET /sapi/v1/asset/assetDetail
Bayad sa Pag-trade
GET /sapi/v1/asset/tradeFee
Listahan ng Query Sub-account
GET /sapi/v1/sub-account/list
Kasaysayan ng Paglilipat ng Spot Asset ng Query Sub-account
GET /sapi/v1/sub-account/sub/transfer/history
Paglilipat ng Spot Asset ng Sub-account
POST /sapi/v1/sub-account/universalTransfer
Mga Asset ng Query Sub-account
GET /sapi/v3/sub-account/assets
Para sa higit pang impormasyon: Dokumentasyon ng SAPI
Babala sa panganib: Ang pag-trade ng cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado. Maging maingat sa iyong mga pag-trade. Gagawin ng Binance ang lahat ng makakaya nito para pumili ng mga de-kalidad na coin, pero hindi ito mananagot para sa iyong mga pagkalugi sa pag-trade.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2021-04-13
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance
Hanapin kami sa
Nakalaan sa Binance ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na baguhin, palitan, o kanselahin ang anunsyong ito anumang oras at para sa anumang dahilan nang walang paunang abiso.
Mga Kaugnay na Artikulo
Mga Update sa Paggawa ng Margin Account sa Binance Margin SAPI