Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Mga Update sa API

Abiso sa Pagsasaayos ng Bigat ng Kahilingan ng Mga Endpoint ng Rest API

Binance
2021-04-27 12:17
Mga Kapwa Binancian,
Gagawa ng pagsasaayos ang Binance sa bigat ng kahilingan ng maraming iba't ibang endpoint ng Rest API sa 2021-04-28 00:00 (UTC). Sumangguni sa talahanayan sa ibaba para sa mga detalye:
Endpoint
Lumang bigat
Bagong bigat
GET /api/v3/order
1
2
GET /api/v3/openOrders
1
3
GET /api/v3/allOrders
5
10
GET /api/v3/orderList
1
2
GET /api/v3/openOrderList
2
3
GET /api/v3/account
5
10
GET /api/v3/myTrades
5
10
GET /api/v3/exchangeInfo
1
10
Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa API Changelog at ang dokumentasyon ng Rest API.
Babala sa panganib: Ang pag-trade ng cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado. Maging maingat sa iyong mga pag-trade. Gagawin ng Binance ang lahat ng makakaya nito para pumili ng mga de-kalidad na coin, pero hindi ito mananagot para sa iyong mga pagkalugi sa pag-trade.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2021-04-26
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance
Hanapin kami sa
Nakalaan sa Binance ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na baguhin, palitan, o kanselahin ang anunsyong ito anumang oras at para sa anumang dahilan nang walang paunang abiso.
Mga Kaugnay na Artikulo
Mga Update sa Paggawa ng Margin Account sa Binance Margin SAPI