Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Mga Pinakabagong Aktibidad

Inilunsad ang Marketplace ng Binance NFT: Manalo ng Mga Limited Edition na NFT at Bahagi ng $200,000

Binance
2021-06-25 02:01
Promosyon A: Eksklusibong NFT Reward para sa Mga Bagong User
Panahon ng promosyon: 06/24/2021 7:00 AM (UTC) hanggang 07/24/2021 6:59 AM (UTC)
Sa panahon ng promosyon, ang lahat ng bagong user na parehong makukumpleto ang mga gawain sa ibaba ay kwalipikadong makatanggap ng limited edition NFT na mula sa Marketplace ng Binance NFT.
Tandaan, kailangan mong maglipat ng mga asset sa iyong [Fiat at Spot] wallet para bumili ng NFT.
Promosyon B: Eksklusibong Reward para sa 'Genesis' Event - $200,000 na Pool ng Premyo
Panahon ng promosyon: 06/24/2021 10:00 AM (UTC) hanggang 06/29/2021 11:59 AM (UTC)
Sa panahon ng promosyon, ang lahat ng bago at dati nang user na bibili ng anumang NFT mula sa Divine Comedy: Rebeget series o Three-Self-Portraits Re-creation series mula sa event ng auction na 'Genesis' ay makakakuha ng bahagi ng pool ng premyo na $200,000 sa TUSD.
Pagkalkula ng reward:
Ang reward para sa isang user na magtatagumpay sa Auction = (Kabuuang BNB na binayaran ng user para sa NFT / Kabuuang BNB na binayaran ng lahat ng user para sa mga NFT ng Auction) * 200,000 TUSD na kabuuang pool ng premyo
Paano magsimula?
Mga tuntunin at kondisyon:
  • Ipapamahagi ang mga reward sa loob ng 2 linggo matapos ang promosyon.
  • Mahahanap ng mga nanalo sa Promosyon A ang kanilang mga reward sa Marketplace ng NFT > User Center > NFT Asset.
  • Mahahanap ng mga nanalo sa Promosyon B ang kanilang mga reward sa Wallet > Kasaysayan ng Transaksyon > Pamamahagi.
  • Puwedeng manalo ng mga reward sa parehong Promosyon A at Promosyon B ang mga kalahok.
  • Ang NFT na “Three Self-Portraits” ay hindi isasama sa Promosyon B.
  • Nakalaan sa Binance ang karapatang i-disqualify ang mga trade na matutukoy na mula sa mga account na ilegal na inirehistro nang maramihan.
  • Nakalaan sa Binance ang karapatan, anumang oras at sa sarili nitong pagpapasya, na tukuyin at/o amyendahan o baguhin ang mga tuntunin at kondisyong ito nang walang paunang abiso, kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagkansela, pagpapalawak, pagwawakas, o pagsuspinde sa promosyong ito, ang mga tuntunin at pamantayan sa pagiging kwalipikado, ang pagpili at bilang ng mga mananalo, at kung kailan gagawin ang anumang pagkilos, at napapailalim ang lahat ng kalahok sa mga pagbabagong ito.

Babala sa panganib: Ang pag-trade ng cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado. Maging maingat sa iyong mga pag-trade. Gagawin ng Binance ang lahat ng makakaya nito para pumili ng mga de-kalidad na coin, pero hindi ito mananagot para sa iyong mga pagkalugi sa pag-trade.
Nakalaan sa Binance ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na baguhin, palitan, o kanselahin ang anunsyong ito anumang oras at para sa anumang dahilan nang walang paunang abiso.
Mga Kaugnay na Artikulo
Philippines Special: Mag-trade at Kumita sa Binance P2P - 11,300 SLP Tokens ang Mapapanalunan