Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Mga Update sa API

Pag-upgrade sa User Data Stream ng API Websocket ng Binance Futures (2021-04-23)

Binance
2021-04-27 12:44
Mga Kapwa Binancian,
Magsasagawa ang Binance Futures ng isang pag-upgrade para mapahusay ang User Data Stream ng mga USDⓈ-M at COIN-M futures contract API websocket at makapagbigay ng mas magandang serbisyo para sa aming mga user. Ang pag-upgrade na ito ay tinatayang makukumpleto sa 2021-04-27 9:00 (UTC). Makikita sa ibaba ang mga partikular na pagbabago:
  • Kapag nakumpleto na ang pag-upgrade, ang Websocket Market Streams ay hindi na maglalabas ng realtime na data feed. Sa halip, maglalabas ito ng data ng snapshot sa isang maximum na dalas na 1 push bawat segundo.
    • USDⓈ-M Push: <symbol>@forceOrder, !forceOrder@arr
    • COIN-M Push: <symbol>@forceOrder, !forceOrder@arr
  • Ihihinto ng restful endpoint ang maintenance sa hinaharap para sa mga sumusunod na katanungan sa market liquidation order.
    • USDⓈ-M interface: GET /fapi/v1/allForceOrders
    • COIN-M interface: GET /dapi/v1/allForceOrders
Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa detalyadong dokumentasyon ng API dito.
Babala sa Panganib: Ang futures trading ay nagdadala ng malaking panganib at posibilidad ng parehong makabuluhang kita at pagkalugi. Ang mga nakaraang nakamit na kita ay hindi nagpapahiwatig ng mga return sa hinaharap. Ang lahat ng iyong balanse sa margin ay puwedeng ma-liquidate kapag nagkaroon ng matinding paggalaw ng presyo. Ang impormasyon dito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pananalapi o pamumuhunan mula sa Binance. Ang lahat ng diskarte sa pag-trade ay gagamitin batay sa iyong sariling paghuhusga at pananagutan. Hindi mananagot ang Binance para sa anumang pagkaluging puwedeng mangyari dahil sa iyong paggamit ng Futures.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2021-04-23
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance
Hanapin kami sa
Nakalaan sa Binance ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na baguhin, palitan, o kanselahin ang anunsyong ito anumang oras at para sa anumang dahilan nang walang paunang abiso.
Mga Kaugnay na Artikulo
Mga Update sa Paggawa ng Margin Account sa Binance Margin SAPI