Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Airdrop

Susuportahan ng Binance ang Programa ng Airdrop ng APENFT (NFT) para sa mga May Hawak ng TRON (TRX), BitTorrent (BTT), at JUST (JST)

Binance
2021-06-09 02:29
Mga Kapwa Binancian,
Susuportahan ng Binance ang programa ng airdrop ng APENFT (NFT) para sa mga may hawak ng TRON (TRX), BitTorrent (BTT), at JUST (JST).
Ang mga snapshot para sa airdrop ay magaganap sa 12:00:00 (UTC) sa ika-10 ng bawat buwan mula Hunyo 2021 hanggang Hunyo 2023. Ie-airdrop ang NFT sa mga may hawak ng TRON (TRX), BitTorrent (BTT), at JUST (JST) buwan-buwan.
Tandaan:
 • Ang pag-trade ng TRX, BTT, at JST ay hindi maaapektuhan sa panahon ng airdrop.
 • Kukuhanan ng Binance ng snapshot ang mga TRX, BTT, at JST token na hawak ng mga user ng Binance sa oras sa itaas, at ipapamahagi ang mga NFT token batay sa sumusunod na formula:
  • NFT na na-claim ni TRX holder A = (Halaga ng TRX na hawak ni TRX holder A sa oras ng snapshot / Kabuuang halaga ng TRX na hawak ng palitan sa oras ng snapshot) * Kabuuang NFT na na-airdrop sa Binance mula sa paghawak ng TRX;
  • NFT na na-claim ni BTT holder A = (Halaga ng BTT na hawak ni BTT holder A sa oras ng snapshot / Kabuuang halaga ng BTT na hawak ng palitan sa oras ng snapshot) * Kabuuang NFT na na-airdrop sa Binance mula sa paghawak ng BTT;
  • NFT na na-claim ni JST holder A = (Halaga ng JST na hawak ni JST holder A sa oras ng snapshot / Kabuuang halaga ng JST na hawak ng palitan sa oras ng snapshot) * Kabuuang NFT na na-airdrop sa Binance mula sa paghawak ng JST.
 • Ang mga TRX, BTT, at JST token na nakabinbin ang pagdeposito o pag-withdraw sa oras ng snapshot ay hindi bibilangin sa iyong balanse sa TRX, BTT, at JST. Tiyaking mag-iiwan ka ng sapat na oras para makumpleto ang mga pagdeposito at pag-withdraw bago ang snapshot.
 • Para maging kwalipikadong tumanggap ng airdrop ng NFT, sa oras ng snapshot, ang bawat user ay kailangang may hawak na minimum na (kasama na ang mga nasa nakabinbing order ng trade):
  • 100 TRX
  • O 2,000 BTT
  • O 100 JST
 • Isasama sa mga snapshot ang mga balanse sa TRX, BTT, at JST sa mga Spot wallet, Margin account, Savings account, Staking account, at Coin-Margined Futures Wallet, pero hindi kabilang ang mga USDT-Margined Futures wallet. Hindi isasama ang mga hindi naipamahaging pagbabayad ng interes sa TRX, BTT, at JST.
 • Ang TRX, BTT, at JST na hiniram mula sa Margin o Crypto Loans, o TRX, BTT, at JST na inilipat sa mga Spot wallet mula sa mga account na ito, ay hindi bibilangin patungo sa threshold ng airdrop.
 • Para sa pag-trade at paglilista ng NFT sa Binance, dadaan ang NFT sa parehong mahigpit na proseso ng pagsusuri sa paglilista na ginagawa ng Binance para sa anumang iba pang coin/token. Hindi ginagarantiyahan ng pagsuporta sa airdrop na ito ang pagkakalista ng NFT. Hindi ginagarantiyahan ng Binance ang anumang paglilista alinsunod sa panloob naming patakaran.
 • Ipapamahagi ng Binance ang mga NFT token buwan-buwan pagkatapos makumpleto ng proyekto ang pamamahagi ng NFT token sa mga palitan. Magpo-post kami ng karagdagang anunsyo kapag nakumpleto na ang pamamahagi sa mga user ng Binance.
 • Ang mula sa US na mga tao at entity at mga pinaghihigpitang bansa ay hindi kwalipikadong makatanggap ng airdrop na ito. Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano isasagawa ang pag-airdrop ng mga NFT token sa mga may hawak ng TRX, BTT, at JST, sumangguni sa:
Babala sa panganib: Ang pag-trade ng cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado. Maging maingat sa iyong mga pag-trade. Gagawin ng Binance ang lahat ng makakaya nito para pumili ng mga de-kalidad na coin, pero hindi ito mananagot para sa iyong mga pagkalugi sa pag-trade.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
06/08/2021
Hanapin kami sa
Nakalaan sa Binance ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na baguhin, palitan, o kanselahin ang anunsyong ito anumang oras at para sa anumang dahilan nang walang paunang abiso.
Mga Kaugnay na Artikulo
Kumpleto na ang Pamamahagi ng Venus Reward Token (VRT)