Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
New Cryptocurrency Listing
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Isolated Margin Trading for ONG, ANKR, FTT and SXP Enabled on Binance

Binance
2020-07-23 06:00

Fellow Binancians,

Binance has enabled Isolated Margin trading for the following asset and trading pairs:

New Isolated Margin Assets: ONG, ANKR, FTT, SXP

New Isolated Borrowable Assets: ONG, ANKR, FTT, SXP

New Isolated Margin Pairs: ONG/BTC, ONG/USDT, ANKR/BTC, ANKR/USDT, FTT/BTC, FTT/USDT, SXP/BTC, SXP/USDT, SXP/BUSD

We are also excited to announce a zero-interest promotion for borrowing ONG, ANKR, FTT and SXP from 2020/07/23 6:00 AM (UTC) to 2020/07/30 05:59 AM (UTC).

Further information:

Thanks for your support!

Binance Team

2020/07/23

 

Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:

Download for Android

Download for iOS

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance 

Mga Kaugnay na Artikulo
Binance Will List Render (RNDR)