Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Pinakabagong Balita

Anunsyo Tungkol sa Paparating na Hard Fork ng Bitcoin Cash

Binance
2020-11-05 08:16
Mga Kapwa Binancian,
Sa bandang 2020/11/15 12:00 PM (UTC), ang Bitcoin Cash (BCH) blockchain ay naka-iskedyul na sumailalim sa isang hard fork. Malamang na magkaroon ng isang pagkakahati ng chain sa pagitan ng dalawang pangunahing kliyente ng BCH, ang Bitcoin Cash ABC (BCHA) at Bitcoin Cash Node (BCHN), na magbubunga ng isang pagtatalunang hard fork na posibleng magresulta sa isang karagdagang token.
Dahil dito, para mabawasan ang mga panganib sa pag-trade na dulot ng pagbabago-bago ng presyo at para mapanatili ang kaligtasan ng mga pondo ng user sa panahon ng hard fork, pangangasiwaan ng Binance ang hard fork ayon sa mga sumusunod:
1. Mga Pagdeposito at Pag-withdraw ng BCH
Sususpindihin ng Binance ang mga pagdeposito at pag-withdraw ng BCH sa 2020/11/05 nang 10:00 AM (UTC). Tiyaking mag-iiwan ka ng sapat na oras para ganap na maproseso ang iyong mga paglilipat ng BCH bago ang oras sa itaas. Pangangasiwaan namin ang lahat ng teknikal na kinakailangan para sa mga user na may hawak ng BCH sa Binance.
2. Tungkol sa Hard Fork ng BCH
Ang dalawang senaryong malamang na maganap sa pagtatalunang hard fork ng Bitcoin Cash ABC (BCHA) at Bitcoin Cash Node (BCHN) ay:
Sitwasyon A: Ang fork ay magreresulta sa dalawang magkakumpitensyang chain. Bibigyan ng Binance ang mga user ng BCH mula sa chain na may pinakamaraming gawaing natapos. Bibigyan din namin ang mga user ng coin mula sa chain ng minorya sa ratio na 1:1 batay sa snapshot ng mga balanse sa BCH sa 2020/11/15 12:00 PM (UTC) tulad ng nakasaad sa itaas. Ang mga karagdagang detalye tungkol sa pamamahaging ito ay isasaad sa isang hiwalay na anunsyo.
Sitwasyon B: Walang bagong coin na malilikha. Pagkatapos, ipagpapatuloy ng Binance ang mga pagdeposito at pag-withdraw ng BCH sa lalong madaling panahon.
Ayon sa pinakabagong data mula sa Coin. Dance, 73.6% ng mga block ng BCH ang nagpahayag ng suporta para sa BCHN sa huling 7 araw, kumpara sa 0.8% para sa BCHA. Kung ang katayuan ng pahayag na ito ay magpapatuloy sa buong hard fork, ituturing ng Binance ang chain ng BCHN bilang panghinaharap na chain ng BCH. Kung magbabago ang pahayag ng suporta bago ang hard fork, nakalaan sa Binance ang karapatang i-update ang pagturing ng pagkakahati ng chain sa isang karagdagang anunsyo.
3. BCH Spot at Margin Trading
Spot trading: Ang BCH spot trading ay hindi maaapektuhan. Tiyaking nagsagawa ka ng mga sapat na hakbang laban sa panganib dahil madalas na matindi ang pagbabago-bago ng presyo sa panahon ng mga pinagtatalunang hard fork.
Margin trading: Ang BCH cross at isolated margin trading ay hindi maaapektuhan. Gayunpaman, sususpindihin ng Binance ang paghiram ng BCH mula 2020/11/13 8:00 AM (UTC) hanggang 2020/11/16 8:00 AM (UTC). Tandaan na ang mga liquidation ay mananatiling posible sa ilalim ng matinding pagbabago-bago ng presyo.
4. BCH Futures Trading
Sa 2020/11/03 10:00 AM (UTC), gagawing 20x ng Binance ang maximum na leverage para sa BCHUSDT perpetual contract at BCH coin-margined perpetual futures contract. Tandaan na ang mga kasalukuyang posisyon ay hindi maaapektuhan. Para sa mga karagdagang detalye, sumangguni sa Ang Leverage at Margin sa Mga Coin-Margined Futures Contract at Ang Leverage at Margin ng Mga USDT Futures Contract.
Sa 2020/11/09 8:00 AM (UTC), magsasagawa ang Binance ng isang awtomatikong settlement sa BCH coin-margined perpetual futures contract at pagkatapos ay tatanggalin sa pagkakalista ang kontrata. Sumangguni sa Proseso ng Pagtanggal sa Pagkakalista ng Isang Futures Contract para sa higit pang detalye. Ang BCHUSDT perpetual futures contract ay magpapatuloy sa pag-trade nang hindi naaapektuhan. Dapat mong malaman na kapag nagkaroon ng matinding paggalaw ng presyo o paglihis mula sa presyo ng index, magsasagawa ang Binance ng mga karagdagang hakbang para sa proteksyon, kasama ang, pero hindi limitado sa, pagbabago ng mga bumubuo sa index ng presyo. Para sa karagdagang detalye, sumangguni sa Mark Price sa USDT-Margined Perpetual Futures Contract.
5. Mga Binance Leveraged Token - BCHUP at BCHDOWN
Sa 2020/11/09 8:00 AM (UTC), tatanggalin ng Binance sa pagkakalista ang BCHUP at BCHDOWN at ihihinto ang pag-trade sa mga pares sa pag-trade na BCHUP/USDT at BCHDOWN/USDT. Ang lahat ng kasalukuyang order ng pag-trade ay makakansela.
Tandaan: Pinapayuhan ang mga user na i-trade ang kanilang mga BCHUP at BCHDOWN token sa iba pang mga token bago ang pagtanggal sa pagkakalista. Kung may hawak pa ring mga BCHUP o BCHDOWN token ang mga user pagkatapos ng oras ng pagtanggal sa pagkakalista, iko-convert ng Binance ang mga token na ito sa USDT batay sa net na halaga ng asset (net asset value o NAV) ng mga token sa oras ng pagtanggal sa pagkakalista at ipapamahagi ang USDT sa mga account ng user sa loob ng 5 araw ng trabaho. Ang mga BCHUP at BCHDOWN token ay aalisin mula sa mga account ng user pagkatapos makumpleto ang pamamahagi.
6. Iba pang mga item na nauugnay sa BCH
Sususpindihin ng OTC Trading Portal ang pag-trade ng BCH mula 2020/11/13 8:00 AM (UTC) hanggang 2020/11/16 8:00 AM (UTC).
Pansamantalang natanggal din ang BCH bilang isang opsyon sa collateral para sa serbisyo sa pautang simula 2020/10/30 9:00 AM (UTC). Ang mga user na kasalukuyang mayroong BCH bilang collateral para sa isang utang ay dapat na muling suriin ang kanilang posisyon sa panganib dahil puwedeng magkaroon ng liquidation sa ilalim ng matinding pagbabago-bago ng presyo.
Karagdagang mga tala:
  • Ang mga hindi nakumpirmang deposito ng BCH, mga nakabinbing pag-withdraw ng BCH at ang BCH na ginamit bilang collateral ng utang ay hindi mabibilang sa mga balanse ng snapshot ng user.
  • Ang mga balanse ng BCH sa mga fiat wallet, savings account, sub-account, at net na balanse sa margin account ay isasama sa kabuuang balanse sa BCH ng bawat master account. Ang anumang karagdagang coin na magiging resulta ng hard fork ay ike-credit din sa mga master account.
  • Isang karagdagang anunsyo ang gagawin tungkol sa oras ng pagpapatuloy ng mga pagdeposito at pag-withdraw, pati na rin ang karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakahati ng chain ng BCH na posibleng makaapekto sa itaas.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2020/11/03
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa
Mga Kaugnay na Artikulo
Ang Binance P2P ay idadagdag ang pares na SLP/PHP