Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Pinakabagong Balita

Mahahalagang Update sa SUSHIDOWN Binance Leveraged Token

Binance
2021-03-17 05:03
Mga Kapwa Binancian,
Para makapagbigay ng isang mas mahusay na karanasan sa pag-trade para sa aming mga user, ang SUSHIDOWN ay sasailalim sa isang 10,000-for-1 reverse token split, simula sa 2021-03-23 06:00 AM (UTC). Ang proseso ng reverse token split ay tatagal nang humigit-kumulang na 24 na oras, na may sumusunod na timeline:
  • Sa 2021-03-23 06:00 AM (UTC), sususpindihin namin ang pag-trade, subskripsyon, at pag-redeem ng mga SUSHIDOWN token. Ang lahat ng kasalukuyang order ng pag-trade ay makakansela. Pagkatapos ay kukuha kami ng isang snapshot ng mga balanse sa SUSHIDOWN sa mga account ng mga user at sisimulan ang reverse token split ng mga SUSHIDOWN token sa isang ratio na 10,000 SUSHIDOWN (bago ang reverse split) = 1 SUSHIDOWN (pagkatapos ng reverse split).
  • Sa 2021-03-24 06:00 AM (UTC), ang mga bagong balanse sa SUSHIDOWN ay maa-update, at bubuksan namin ang pag-trade para sa SUSHIDOWN/USDT. Ang mga function ng subskripsyon at pag-redeem para sa mga SUSHIDOWN token ay bubuksan din sa oras na ito.
Tungkol sa SUSHIDOWN Reverse Token Split
Ang reverse token split ay isang proseso kung saan isinasama ang kasalukuyang bilang ng mga naisyung token sa isang mas maliit na bilang ng mga proporsyonal na mas valuable na token. Batay sa ratio na 10,000 SUSHIDOWN (bago ang reverse split) = 1 SUSHIDOWN (pagkatapos ng reverse split), kung ang kabuuang bilang ng mga naisyung SUSHIDOWN token ay 100 bilyong token bago ang reverse token split, ang kabuuang bilang ng mga naisyung SUSHIDOWN token pagkatapos ng reverse token split ay magiging 10 milyong token. Kung ang isang user ay may hawak na 1,000,000 SUSHIDOWN token bago ang isang 10,000-for-1 reverse token split, magiging 100 SUSHIDOWN token ang hawak ng user matapos ang reverse token split.
Mahahalagang Paalala:
  • Sa panahon ng 24 na oras na proseso ng reverse token split, ang anumang pagbabago sa net na halaga ng asset (net asset value o NAV) ng mga SUSHIDOWN token ay puwedeng masalamin sa NAV K-line graph ng SUSHIDOWN. Tandaan na ang NAV ng SUSHIDOWN ay puwedeng mali dahil sa proseso ng reverse token split.
  • Mahigpit na inirerekomenda para sa mga may hawak ng SUSHIDOWN token na suriin ulit ang panganib sa kanilang paghawak bago magsimula ang proseso ng reverse token split para mabawasan ang epekto ng mga pagbabago-bago ng presyo na puwedeng mangyari sa panahon ng proseso ng reverse token split. Pinapayuhan ang mga user na i-trade o i-redeem ang kanilang mga SUSHIDOWN token sa USDT bago magsimula ang proseso ng reverse token split. Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa gabay na ito: Tungkol sa Mga Binance Leveraged Token.
  • Kung ang mga user ay may hawak na mga SUSHIDOWN token pagkatapos ng 2021-03-23 06:00 AM (UTC), pagsasama-samahin ng Binance ang mga token na ito sa isang ratio na 10,000 SUSHIDOWN (bago ang reverse split) = 1 SUSHIDOWN (pagkatapos ng reverse split) at ia-update ang mga balanse sa SUSHIDOWN token sa 2021-03-24 06:00 AM (UTC) matapos makumpleto ang reverse token split. Dahil sa mga limitasyon sa yunit, ang mga bagong balanse sa SUSHIDOWN ay ia-update hanggang sa 8 decimal place lang.
  • Ang mga user ay magkakaroon ng 15 minutong palugit pagkatapos makumpleto ang reverse token split para mag-subscribe o mag-redeem bago ipagpatuloy ang pag-trade.
  • Ang 24 na oras ay batay sa aming mga pinakamahusay na pagtatantya at puwedeng mag-iba. Maglalabas kami ng isang karagdagang anunsyo para ipagbigay-alam sa mga user kapag ibinalik na ang pag-trade, subskripsyon, at pag-redeem pagkatapos makumpleto ang reverse token split.
Babala sa Panganib: Ang Mga Leveraged Token ay idinisenyo para sa mga panandaliang pusta sa paggalaw ng merkado, na may pagpabor sa momentum. Mapanganib ang pangmatagalang paghawak ng Mga Binance Leveraged Token (BLVT), dahil ang token ay may ilang built-in na pagkasira sa kawalan ng mga paggalaw ng momentum na pabor sa posisyon. Tandaan na ang BLVT ay HINDI isang kapalit para sa margin leveraged na produkto, at hindi ito kumikilos sa parehong paraan. Ang impormasyon dito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pananalapi o pamumuhunan mula sa Binance. Ang lahat ng diskarte sa pag-trade ay gagamitin batay sa iyong sariling paghuhusga at pananagutan. Hindi mananagot ang Binance para sa anumang pagkaluging puwedeng mangyari dahil sa iyong paggamit ng Mga Leveraged Token.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2021-03-16
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance
Hanapin kami sa
Mga Kaugnay na Artikulo
Ang Binance P2P ay idadagdag ang pares na SLP/PHP