Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Pinakabagong Balita

Susuportahan ng Binance ang Mga Smart Contract Swap ng Adex (ADX) at Ocean Protocol (OCEAN)

Binance
2020-08-21 03:41
Mga Kapwa Binancian,
Susuportahan ng Binance ang mga pag-upgrade ng smart contract ng Adex (ADX) at Ocean Protocol (OCEAN) sa sumusunod na timeline:
● Sususpindihin ang mga deposito at withdrawal ng ADX simula 2020/08/21 0:00 AM (UTC), at sa puntong ito, magsisimula kami ng pag-upgrade. Hindi make-credit sa iyong account ang ADX na nadeposito pagkatapos ng oras na ito. Ang bagong address ng smart contract ay: 0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3.
● Sususpindihin ang mga deposito at withdrawal ng OCEAN simula 2020/08/21 2:00 PM (UTC), at sa puntong ito, magsisimula kami ng pag-upgrade. Hindi make-credit sa iyong account ang OCEAN na nadeposito pagkatapos ng oras na ito. Para sa bagong address ng OCEAN smart contract, sumangguni sa impormasyong ibinigay ng team ng proyekto pagkatapos maihatid ang bagong smart contract.
Tandaan:
● Tiyaking mag-iiwan ka ng sapat na oras para ganap na maproseso ang iyong mga deposito bago ang oras na ito. Pangangasiwaan ng Binance ang lahat ng teknikal na kinakailangan na kaugnay nito para sa lahat ng gumagamit sa kanilang mga Binance account.
● Kapag nakumpleto na ang pag-upgrade ng smart contract, magbubukas ang mga deposito at withdrawal ng ADX at OCEAN. Hindi magkakaroon ng hiwalay na anunsyo.
● Para sa karagdagang impormasyon sa mga pag-upgrade, sumangguni sa mga anunsyo dito mula sa ADX at OCEAN.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2020/08/20
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa
Mga Kaugnay na Artikulo
Ang Binance P2P ay idadagdag ang pares na SLP/PHP