Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Pinakabagong Balita

Ipinapakilala ng Binance ang Programa ng BNB Pioneer Burn at Isinaayos Nito ang Mga Tuntunin ng BNB Token Burn

Binance
2020-09-21 13:14
Mga Kapwa Binancian,
Ipinapakilala ng Binance ang Programa ng BNB Pioneer Burn, isang bagong hakbang na naglalayong tulungan ang mga kwalipikadong user na nawalan ng mga token bilang bahagi ng mga pagkakamaling nagawa nila habang sinusubukan ang bagong-lunsad na Binance Smart Chain. Sa ilalim ng Programa ng BNB Pioneer Burn, sasaklawin ng Binance ang mga pagkalugi ng mga user para sa mga tinatanggap na kaso at sa halip, bibilangin ang mga nawalang token sa ilalim ng aming quarterly na aktibidad ng BNB token burn.
Bilang resulta ng programang ito, nagsasagawa kami ng mga pagsasaayos sa mga tuntunin ng quarterly na BNB token burn. Tatalakayin pa natin ito sa ibaba.
Pagiging kwalipikado para sa Programa ng BNB Pioneer Burn
Tutulungan ng Binance.com ang mga user na nawalan ng kanilang mga asset sa mga sumusunod na kaso sa ibaba:
● Ang mga nawalang token ay puwedeng BNB, mga "naka-wrap" na token (hal. WBNB), o mga "naka-peg" na token (hal. BTCB) na sinusuportahan sa pamamagitan ng Proyektong "Token Canal" ng Binance;
● Ililipat ang mga nawalang token sa mga address ng kontrata ng BEP20 na na-verify sa bscscan.com, para puwedeng mabigyang-katwiran o makilala sa publiko ang pagkalugi bilang pag-aalis sa asset mula sa sirkulasyon at hindi na maibabalik magpakailanman;
● Ang pagkalugi ay mula sa isang tapat na pagkakamali at nagkakahalaga ng higit sa 1,000 USD, pero mas mababa sa inaasahang halaga ng BNB burn sa darating na quarter.
Mga Tuntunin para sa Programa ng BNB Pioneer Burn
Sasaklawin ng Binance ang mga pagkalugi para sa mga kasong tinanggap para sa programa na ito, sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:
● Dapat isumite ng user ang kanyang kaso sa pamamagitan ng mga channel ng customer support ng Binance.com.
● Iimbestigahan at kumpirmahin ng Binance kung ang kaso ay kwalipikado para sa programa.
● Irereserba ng Binance ang mga token at gagawin ang mga sumusunod:
○ Para sa mga "naka-peg" na token sa pamamagitan ng aming proyektong Token Canal (na naka-tag bilang "Binance-Peg" gaya ng nakalista dito), magpapalabas ang Binance ng mga sobrang kaukulang token at ibabalik ang mga token sa pinagmulang address ng kaso (na may ibinawas na bayarin). Ang sobrang halagang ito ay hindi bibilangin bilang bahagi ng tumaas na kabuuang suplay.
○ Para sa BNB, magpapadala ang Binance ng BNB sa pinagmulang address ng kaso (na may ibinawas na bayarin). Ang numero ay ibu-book at bibilangin bilang bahagi ng kabuuang BNB burn sa susunod na quarterly burn.
Mga Pagsasaayos para sa BNB Quarterly Token Burn
Epektibo sa pangatlong quarter ng 2020 (Hulyo 1 hanggang Setyembre 30), ito ang magiging bagong pagkalkula para sa BNB Quarterly Token Burn:
Aktwal na BNB Quarterly Token Burn = Orihinal na Halaga ng BNB Token Burn - Halaga ng BNB na Ipinamahagi Sa Pamamagitan ng Programa ng BNB Pioneer Burn
Para linawin, hindi kami lumilihis mula sa orihinal na halaga ng token burn na plinano para sa mga paparating na quarter. Isinasama lamang namin ang mga token burn na nagreresulta mula sa mga pagkalugi ng mga user na binayaran namin sa pamamagitan ng Programa ng BNB Pioneer Burn. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang blog na ito.
Para mag-aplay para sa Programa ng BNB Pioneer Burn, makipag-ugnayan sa Binance 24/7 Customer Support, at banggitin ang “Pioneer Burn.”
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2020/09/18
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa
Mga Kaugnay na Artikulo
Ang Binance P2P ay idadagdag ang pares na SLP/PHP