Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Pinakabagong Balita

Tapos Na ang Kumpetisyon sa Pag-trade ng BOT Ngayon

Binance
2021-01-09 05:00
Mga Kapwa Binancian,
Ang Kumpetisyon sa Pag-trade ng BOT ay tapos na ngayon. Naipamahagi na ang lahat ng reward sa mga account ng mga nanalo. Magagawa ng mga user na mag-log in at ma-redeem ang voucher sa pamamagitan ng Account > Reward Center. Ang panahong may bisa ang cash voucher ay nakatakda sa 14 na araw mula sa araw ng pamamahagi.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2021/01/06
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa
Mga Kaugnay na Artikulo
Ang Binance P2P ay idadagdag ang pares na SLP/PHP