Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Mga Pinakabagong Aktibidad

Kumpetisyon sa Pag-trade ng FOR - $50,000 FOR ang Mapapanalunan!

Binance
2020-12-04 12:22
Panahon ng kumpetisyon: 2020/12/4 0:00 AM hanggang 2020/12/10 11:59 PM (UTC)
Promosyon A: Mga Eksklusibong Reward para sa Bagong User na $10,000 USD sa FOR!
Lahat ng user na magrerehistro para sa bagong Binance account sa panahon ng kumpetisyon at magtatala ng may bisang dami ng pag-trade na 20,000 FOR o higit pa (kasama ang pagbili at pagbebenta) sa anumang pares sa pag-trade ng FOR ay maghahati-hati sa eksklusibong pool ng premyo na nagkakahalaga ng 10,000 USD na FOR.
Promosyon B: Kumpetisyon sa Pag-trade ng FOR, $40,000 FOR ang Mapapanalunan!
Ang lahat ng user na may kabuuang may bisang dami ng pag-trade na 60,000 FPR o higit pa sa panahon ng kumpetisyon ay maghahati-hati sa isang pool ng 40,000 USD sa FOR, batay sa proporsyon ng kabuuang dami ng pag-trade ng FOR ng bawat user.
Pagkalkula ng Reward:
Ang reward para sa bawat kwalipikadong user = (Kabuuang may bisang dami ng pag-trade ng bawat user / kabuuang may bisang dami ng pag-trade ng lahat ng kwalipikadong user) * $40,000 sa FOR.
Mga Tuntunin at Kondisyon:
  • Ipapamahagi ang mga reward sa loob ng 2 linggo matapos ang kumpetisyon. Magagawa mong mag-log in at ma-redeem ang iyong voucher sa pamamagitan ng Account> Reward Center.
  • Ang panahong may bisa ang cash voucher ay nakatakda sa 7 araw mula sa araw ng pamamahagi.
  • Paano Mag-redeem ng Cash Voucher.
  • Kung wala kang account sa Binance, mag-click dito para makakuha ng 10% diskwento sa bayad sa pag-trade. Ang 10% diskwento sa bayad sa spot trading ay mananatiling may bisa hangga't ginagamit pa rin ang kasalukuyang programa ng referral ng Binance. Tatagal ang 10% diskwento sa bayad sa futures trading na ibinahagi ng nag-imbita nang 30 araw mula sa petsa ng pag-activate ng Futures account.
  • Kabilang sa mga pares sa pag-trade ng FOR ang FOR/BUSD, FOR/BTC.
  • Gagamitin ng Binance ang average na closing price sa 11:59:59 PM (UTC) ng pares sa pag-trade na FOR/BUSD sa panahon ng kumpetisyon bilang rate ng palitan ng FOR na gagamitin para sa pamamahagi.
  • Binibilang sa may bisang dami ng pag-trade ang parehong pagbili at pagbebenta, hindi kasama ang anumang wash trade, sa lahat ng pares sa pag-trade ng FOR.
  • Isasama ang dami ng pag-trade ng sub-account sa karaniwang dami ng pag-trade ng mga master account sa pangwakas na pagkalkula. Hindi titingnan ang bawat sub-account bilang hiwalay na account kapag nakikilahok sa aktibidad na ito.
  • Nakalaan sa Binance ang karapatang i-disqualify ang mga pag-trade na itinuturing na mga wash trade o mga account na ilegal na inirehistro nang maramihan, pati na rin ang mga pag-trade na nagpapakita ng mga katangian ng pakikipag-deal sa sarili o pagmamanipula sa merkado.
  • Nakalaan sa Binance ang karapatang kanselahin o baguhin ang anumang Aktibidad o Mga Panuntunan sa Aktibidad sa aming sariling pagpapasya.
Abiso sa panganib: Ang pamumuhunan sa cryptocurrency ay nasasailalim sa mataas na panganib sa merkado. Hindi mananagot ang Binance para sa anumang direkta, hindi direkta, o kinahinatnang pagkalugi bilang resulta ng kumpetisyon sa pag-trade. Isagawa ang iyong mga pamumuhunan nang may pag-iingat.
Mga Kaugnay na Artikulo
Philippines Special: Mag-trade at Kumita sa Binance P2P - 11,300 SLP Tokens ang Mapapanalunan