Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Mga Pinakabagong Aktibidad

Tapos na Ngayon ang Mga Kampanya ng CHR

Binance
2020-11-09 07:09
Mga Kapwa Binancian,
Natapos na ang Mga Kampanya ng CHR. Naipamahagi na ang lahat ng reward sa mga account ng mga nanalo. Magagawa ng mga user na mag-log in at ma-redeem ang voucher sa pamamagitan ng Account > Reward Center. Ang panahong may bisa ang cash voucher ay nakatakda sa 14 na araw mula sa araw ng pamamahagi.
Mga Natapos na Kampanya:
  • Kumpetisyon sa Pag-trade ng Chromia (CHR) - $50,000 ang Mapapanalunan!
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2020/11/06
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa
Mga Kaugnay na Artikulo
Philippines Special: Mag-trade at Kumita sa Binance P2P - 11,300 SLP Tokens ang Mapapanalunan