Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Anunsyo
Pinakabagong Balita

Paano kita matutulungan?
Mga Listahan ng Crypto
Pinakabagong Balita
Mga Pinakabagong Aktibidad
Mga Listahan ng Fiat
Mga Update sa API
Airdrop

Binance P2P Chat System Upgrade Notice

2022-04-15 05:50
Fellow Binancians,
Magsasagawa ang Binance P2P ng nakaiskedyul na system upgrade para sa Binance P2P Chat mula 2022-04-18 02:00 AM (UTC). Ang pag-upgrade ay tatagal ng mahigit kumulang na tatlong oras. Sa panahong ito, ang mga user ay hindi makakapagpadala ng mga mensahe gamit ang chat function ng Binance P2P.
Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala na dulot.
Guides and Related Materials:
  • Tips for Using the Binance P2P Chat
Disclaimer: Ang iyong paggamit ng mga serbisyo ng Binance P2P at lahat ng impormasyon at iba pang nilalaman (kabilang ang mga third party) na kasama o naa-access mula sa mga serbisyo ng Binance P2P ay nasa iyong sariling diskresyon. Ang tanging responsibilidad namin ay pangasiwaan ang mga transaksyon sa crypto. Ang lahat ng mga pagbabayad ay pinal kapag nakumpleto maliban kung may apela at kinakailangan ng imbestigasyon. Ang Binance P2P platform ay walang obligasyon na lutasin ang anumang mga hindi pagkakaunawaan na magmumula sa isang nakumpletong pagbabayad o transaksyon. Wala alinman sa Binance P2P platform o merchant ang mananagot sa pagkawala ng iyong kapital sa isang nakumpletong pagbabayad.
Salamat sa iyong suporta!
Binance Team
2022-04-15
Find us on
Inilalaan ng Binance ang karapatan sa sarili nitong pagpapasya na baguhin o baguhin o kanselahin ang anunsyo na ito anumang oras at para sa anumang mga kadahilanan nang walang paunang abiso.