Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Pinakabagong Balita

Mga Pagsasaayos sa Mga Pang-araw-araw na Rate ng Interes para sa Paghiram ng BCH

Binance
2020-11-12 06:20
Mga Kapwa Binancian,
Bilang paghahanda para sa inaasahang pagbabago-bago ng presyo sa darating na hard fork ng BCH, itataas ng Binance ang pang-araw-araw na rate ng interes para sa paghiram ng BCH sa 3.1%, simula 2020/11/11 6:00 AM (UTC). Babaguhin ulit ang rate ng interes pagkatapos ng hard fork.
Tandaan na awtomatikong maa-update ang pang-araw-araw na rate ng interes ng lahat ng kasalukuyang paghiram pagkatapos ng oras sa itaas. Para sa karagdagang detalye, sumangguni sa buong listahan ng mga rate ng interes sa paghiram dito.
Bilang karagdagan, kung ang net na balanse ng posisyon ng BCH ng isang user ay negatibo sa panahon ng hard fork, magreresulta din ito sa isang pananagutan ng coin mula sa chain ng minorya ng BCH sa mga kaukulang margin account pagkatapos ng hard fork. Tiyakin na gagawa ka ng mga kaukulang pag-aayos at magsasagawa ng mga naaangkop na hakbang laban sa panganib nang mas maaga.
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2020/11/11
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa
Mga Kaugnay na Artikulo
Ang Binance P2P ay idadagdag ang pares na SLP/PHP