Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Latest Binance News
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Completes 12th Quarterly BNB Burn

Binance
2020-07-18 03:19

Fellow Binancians,

In accordance with the Binance whitepaper, we have completed our 12th quarterly BNB token burn of 3,477,388 BNB (roughly $60,500,000 USD equivalent).

12th Quarterly BNB Burn Txid:

https://explorer.binance.org/tx/A08063428AB6140E31333A9793A2DD462E17D6C071F5ABF4CDCE75B4ACD38188 

Transfer Txids:

https://explorer.binance.org/tx/9AEB1AD267F5FE62AEEC42AEA250B6FDF162A66ECC48C0CACDFADD488853C4DA 

https://explorer.binance.org/tx/DA757BED76ABCE926821DECEE90F24138147EFFA980C07B082820E33AC3F1A62 

For more information on the BNB burn, please refer to our blog post: 12th BNB Burn | Quarterly Highlights and Three-Year Review from CZ

Thanks for your support!

Binance Team

2020/07/18

 

Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:

Download for Android

Download for iOS

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance 

Mga Kaugnay na Artikulo
Notice Regarding the Delay of Lazio Fan Token (LAZIO) Distribution