Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Mga Pinakabagong Aktibidad

Mag-trade ng Mga Binance Leveraged Token (BLVT) para Makumpleto ang Iyong Koleksyon ng Mga Logo - 30,000 USDT ang Mapapanalunan!

Binance
2020-11-16 03:42
Maglulunsad ang Binance ng aktibidad ng pag-trade na Mangolekta at Manalo. Ang mga user na matagumpay na makakakolekta ng lahat ng anim (6) na logo ng BLVT ay magkakaroon ng tsansang manalo ng hanggang 1,000 USDT!
Panahon ng aktibidad: 2020/11/13 12:00 PM-2020/11/21 00:00 AM (UTC)
Paano magsimula?
Kumpletuhin lang ang hindi bababa sa 100 USDT ng dami ng pag-trade sa mga piling pares sa pag-trade ng BLVT (BTC, DOT, ETH, UNI, SXP, at YFI) sa panahon ng aktibidad. Kapag kumpleto na, pumunta sa page ng aktibidad at mag-draw ng isang random na logo ng BLVT!
Paano manalo?
Kolektahin ang lahat ng anim na logo ng BLVT sa page ng aktibidad at kumpletuhin ang iyong koleksyon
Ano ang mga reward na puwede kong mapanalunan pagkatapos makolekta ang LAHAT ng ANIM na logo?
 • 15 x 1,000 USD sa mga token ang mapapanalunan! Ang lahat ng user na matagumpay na makakakolekta ng lahat ng anim na logo ng mga BLVT sa panahon ng aktibidad ay isasali sa isang lucky draw, kung saan random kaming magdo-draw ng 15 user na mananalo ng 1,000 USDT bawat isa.
 • Pantay na paghahatian ang 15,000 USD sa USDT! Ang lahat ng user na matagumpay na makakakolekta ng lahat ng anim na logo ng mga BLVT sa panahon ng aktibidad ay pantay-pantay na maghahati sa 15,000 USDT (hindi kasama ang mga nanalo ng 1,000 USDT).
Paano ako makakakolekta ng mas marami pang logo?
 • Mag-trade ng mas maraming pares sa pag-trade ng BLVT (BTC, DOT, ETH, UNI, SXP, YFI)! Makakakuha ka ng dagdag na pag-draw para sa bawat 100 USDT na dami ng pag-trade na makukumpleto mo sa panahon ng aktibidad.
 • Ibahagi sa social media ang iyong mga hindi pa nakuhang logo ng BLVT at hilingin sa iyong mga kaibigan na padalhan ka ng kanilang mga ekstra!
 • Ibahagi ang iyong mga labis o duplicate na logo sa social media at ipagpalit ang mga ito sa mga logo na kailangan mo para sa iyong koleksyon.
 • Ang mga user ng Binance na may antas ng VIP na 1 o mas mataas bago ang 2020/10/30 0:00 AM (UTC) ay awtomatikong bibigyan ng reward na 1 random na logo ng mga BLVT ilang oras pagkatapos magsimula ang aktibidad.
Mga Tuntunin at Tala:
 • Mga pares sa pag-trade ng Mga Binance Leveraged Token: BTCUP/USDT, BTCDOWN/USDT, DOTUP/USDT, DOTDOWN/USDT, ETHUP, ETHDOWN, UNIUP/USDT, UNIDOWN/USDT, SXPUP/USDT, SXPDOWN/USDT, YFIUP/USDT, at YFIDOWN/USDT.
 • Tandaan na ang hindi pagka-karaniwan ng bawat logo ng BLVT ay magkakaiba.
 • Hindi kasama sa mga user ng promosyon B ang masusuwerteng user ng Carp Award.
 • Kabilang sa valid na dami ng pag-trade ang parehong pagbili o pagbebenta sa mga piling pares sa pag-trade ng BLVT, na hindi kasama ang anumang wash trade. Hindi kwalipikado ang pag-subscribe at pag-redeem ng BLVT.
 • Ang 6 na logo ng BLVT na kailangang kolektahin ay: BTC, DOT, ETH, UNI, SXP, at YFI.
 • Magagawa ng mga user na makipagpalitan ng kanilang mga logo sa ibang mga user nang walang anumang limitasyon at puwede itong kumpletuhin sa anumang oras ng araw.
 • Makakatanggap lang ang mga user ng mga reward kung makokolekta nila ang lahat ng 6 na logo ng BLVT. Anumang iba pang kumbinasyon ay hindi magiging kwalipikado para sa reward.
 • Hindi pinahihintulutan ng Binance ang pagbili o pagbebenta ng mga logo sa mga user. Ang anumang pagkalugi na natamo mula rito ay hindi magiging responsibilidad ng Binance. Hindi pananagutan ng Binance ang anumang pagkaluging matatamo mula rito.
 • Ipapamahagi ang mga reward sa loob ng 2 linggo matapos ang kumpetisyon. Magagawa mong mag-log in at makita ang iyong mga reward sa pamamagitan ng Kasaysayan ng Pamamahagi > Wallet > Account Center.
 • Ang dami ng pag-trade ng sub-account at margin account ay isasama sa kabuuang dami ng pag-trade ng master account sa pangwakas na pagkalkula. Hindi titingnan ang bawat sub-account bilang hiwalay na account kapag nakikilahok sa aktibidad na ito.
 • Nakalaan sa Binance ang karapatang i-disqualify ang mga pag-trade na itinuturing na mga wash trade o mga account na ilegal na inirehistro nang maramihan, pakikipag-deal sa sarili, o nagpapakita ng mga katangian ng pagmamanipula sa merkado.
 • Nakalaan sa Binance ang karapatan sa pangwakas na interpretasyon ng aktibidad.
Babala sa panganib: Ang Mga Leveraged Token ay idinisenyo para sa mga panandaliang pusta sa paggalaw ng merkado, na may pagpabor sa momentum. Mapanganib ang pangmatagalang paghawak ng BLVT, dahil ang token ay may ilang built-in na pagkasira sa kawalan ng mga paggalaw ng momentum na pabor sa posisyon. Tandaan na ang BLVT ay HINDI isang kapalit para sa margin leveraged na produkto, at hindi ito kumikilos sa parehong paraan. Gamitin ito batay sa iyong sariling paghuhusga.
Mga Kaugnay na Artikulo
Philippines Special: Mag-trade at Kumita sa Binance P2P - 11,300 SLP Tokens ang Mapapanalunan