Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
API Updates
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

New Binance Futures API Endpoint With 10x Performance

Binance
2020-06-05 10:56

Fellow Binancians,

Binance Futures has released V2 of their API, which has 10x the speed and performance of the previous V1 API. 

New endpoints include:

  • GET /fapi/v2/account
  • GET /fapi/v2/balance
  • GET /fapi/v2/positionRisk

For further details and updates, please refer to our full API Changelog.

Thanks for your support!

Binance Team

2020/06/05

 

Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:

Download for Android

Download for iOS

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance 

Mga Kaugnay na Artikulo
Updates on SAPI Rules (2021-11-04)