Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Latest Binance News
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Completes 11th Quarterly BNB Burn

Binance
2020-04-18 02:48

Fellow Binancians,

In accordance with the Binance whitepaper, we have completed our 11th quarterly BNB token burn of 3,373,988 BNB (roughly $52,466,000 USD equivalent).

11th Quarterly BNB Burn Txid:

https://explorer.binance.org/tx/5B824CC8C9DC7A838E2F02D28F68029B85BCBF02326D4AF907795B4B8844405A 

Transfer Txids:

https://explorer.binance.org/tx/F36D8E6868B3A866516AB71C7A28F16EFA1228E564B87D146F2B6C94791AF0B9 

https://explorer.binance.org/tx/F4BD2E619676FD4A87FEF690E39ABE6672EF8E411030D1FB949EE6DB59CC505A 

For more information on the BNB burn, please refer to our blog post: 11th BNB Burn | First Quarter Highlights and Notes from CZ

Thanks for your support!

Binance Team

2020/04/18

 

Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:

Download for Android

Download for iOS

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance 

Mga Kaugnay na Artikulo
63rd Phase of Dual Investment Products Launched