Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
API Updates
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Futures Releases API Java SDK

Binance
2020-02-12 06:51

Fellow Binancians,

Binance Futures has released their API Java SDK. You can now access all Binance Futures features via: 

Thanks for your support!

Binance Team

2020/02/12

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Mga Kaugnay na Artikulo
Updates on SAPI Rules (2021-11-04)