Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Latest Binance News
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Completes 10th Quarterly BNB Burn

Binance
2020-01-18 04:27

Fellow Binancians,

In accordance with the Binance whitepaper, we have completed our 10th quarterly BNB token burn of 2,216,888 BNB (roughly $38,800,000 USD equivalent).

10th Quarterly BNB Burn Txid:

https://explorer.binance.org/tx/6047184045F3F761C4E91D81E530A10AAC2887B20E26CBB41A12A0DBAD5BDC3B

Transfer Txids:

https://explorer.binance.org/tx/5DC38447885DAE0232626D470F9E9927B3A5820D695C0FBA5036BE88581B8C09

https://explorer.binance.org/tx/34288619283AE6180B5034FFBA19CDF5C6CD248241617BDE80E5948561B3A281

For more information on the BNB burn, please refer to our blog post: 10th BNB Burn | Insights and Expectations for the Future of BNB

Thanks for your support!

Binance Team

2020/01/18

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance 

Mga Kaugnay na Artikulo
63rd Phase of Dual Investment Products Launched