Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Anunsyo
New Cryptocurrency Listing

Paano kita matutulungan?
Mga Listahan ng Crypto
Pinakabagong Balita
Mga Pinakabagong Aktibidad
Mga Listahan ng Fiat
Mga Update sa API
Airdrop
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Adds Margin Trading for RVN

2019-12-03 07:27

Fellow Binancians,

Binance’s Margin Trading platform has added the following asset and trading pairs:

New Margin Assets: RVN

New Borrowable Assets: RVN

New Margin Pairs: RVN/BTC, RVN/USDT

For a list of all supported assets and trading pairs for margin trading, please refer to: Margin Data.

Thanks for your support!

Binance Team

2019/12/03

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance