Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
New Cryptocurrency Listing
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Adds Margin Trading for IOTA

Binance
2019-11-14 07:22

Fellow Binancians,

Binance’s Margin Trading platform has added the following asset and trading pairs:

New Margin Assets: IOTA

New Borrowable Assets: IOTA

New Margin Pairs: IOTA/BTC, IOTA/USDT

For a list of all supported assets and trading pairs for margin trading, please refer to: Margin Data.

Thanks for your support!

Binance Team

2019/11/14

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance 

Mga Kaugnay na Artikulo
Binance Will List Render (RNDR)