Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Anunsyo
API Updates

Paano kita matutulungan?
Mga Listahan ng Crypto
Pinakabagong Balita
Mga Pinakabagong Aktibidad
Mga Listahan ng Fiat
Mga Update sa API
Airdrop
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Optimizes API Order Rate Limits

2019-11-15 09:11

Fellow Binancians,

Binance has optimized its API order rate limits as below:

  • Per second order rate limit has been optimized from 10 orders per second to 100 orders per 10 seconds;
  • Maximum orders within 24 hours has been raised from 100,000 orders to 200,000  orders.

Please access ‘GET api/v3/exchangeInfo’ via API for further details.

Thanks for your support!

Binance Team

2019/11/15

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance