Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
New Cryptocurrency Listing
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Adds Margin Trading for IOST and VET

Binance
2019-10-29 07:13

Fellow Binancians,

Binance’s Margin Trading platform has added the following assets and trading pairs:

New Margin Assets: IOST, VET

New Borrowable Assets: IOST, VET

New Margin Pairs: IOST/BTC, IOST/USDT, VET/BTC, VET/USDT

For a list of all supported assets and trading pairs for margin trading, please refer to: Margin Data.

Thanks for your support!

Binance Team

2019/10/29

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance 

Mga Kaugnay na Artikulo
Binance Adds GALA & XEC on Isolated Margin, BUSD Annual Interest Rate Starts at 6.20%!