Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
API Updates
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

API Functionality Now Enabled for Margin Trading

Binance
2019-07-24 11:01

Fellow Binancians,

Binance has enabled API functionality for Margin Trading and now supports transfers of assets, lending of assets,  return of assets and setting/cancelling trading orders via API.

Users can enable and manage their Margin Trading API functionality in the User Account Center under API, as shown in the screenshots below.

Please refer to the full API documentation on Margin Trading here.

en-1.png


en-2.png

Thanks for your support!

Binance Team

2019/07/24

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance 

Mga Kaugnay na Artikulo
Updates on SAPI Rules (2021-11-04)