Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Anunsyo
New Cryptocurrency Listing

Paano kita matutulungan?
Mga Listahan ng Crypto
Pinakabagong Balita
Mga Pinakabagong Aktibidad
Mga Listahan ng Fiat
Mga Update sa API
Airdrop
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Adds HOT/BNB and HOT/USDT Trading Pairs

2019-02-18 06:12

Fellow Binancians,

Binance will open trading for HOT/BNB and HOT/USDT trading pairs at 2019/02/18 10:00 AM (UTC).

Risk warning: cryptocurrency investment is subject to high market risk. Please make your investments cautiously. Binance will make best efforts to choose high quality coins, but will not be responsible for your investment losses.

Learn more about Holo (HOT)!

Thanks for your support!

Binance Team

2019/02/18

 

Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance