Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
New Cryptocurrency Listing
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Adds ADA/TUSD, TRX/TUSD and NEO/TUSD Trading Pairs

Binance
2018-12-18 04:15

Fellow Binancians,

Binance will open trading for ADA/TUSD, TRX/TUSD and NEO/TUSD trading pairs at 2018/12/19 4:00 AM (UTC).

Risk warning: cryptocurrency investment is subject to high market risk. Please make your investments cautiously. Binance will make best efforts to choose high quality coins, but will not be responsible for your investment losses.

Thanks for your support!

Binance Team

2018/12/18

 

Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance  

Mga Kaugnay na Artikulo
Binance Adds GALA & XEC on Isolated Margin, BUSD Annual Interest Rate Starts at 6.20%!