Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
Anunsyo
Latest Binance News
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Has Distributed June NPXS

Binance
2018-07-12 08:22

Fellow Binancians,

Binance has completed the monthly distribution of NPXS for June 2018. The NPXS tokens have been credited to your account and you can check in Account Center > Distribution History.

For further information please refer to: Binance Will Support NPXS Monthly Token Unlock Program

Thanks for your support!

Binance Team

2018/07/12

 

Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance  

Mga Kaugnay na Artikulo
Binance to Cease 1INCHUP, 1INCHDOWN, YFIUP & YFIDOWN Trading and Subscription Services (2021-11-25)